TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

ZUE z kolejnymi umowami na utrzymywanie krakowskich torowisk
PAP InfoTram.pl - Opublikowano: 09.09.2019 10:01:21
ZUE z kolejnymi umowami na utrzymywanie krakowskich torowisk

W dniu 6 września 2019 r. zostały podpisane przez ZUE dwie umowy z Zarządem Dróg Miasta Krakowa (ZDMK).

W dniu 6 września 2019 r. zostały podpisane przez ZUE dwie umowy z Zarządem Dróg Miasta Krakowa (ZDMK).

Ich przedmiotem jest:

1) Utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tramwajowych w Krakowie w latach 2019-2022. (Umowa 1).

2) Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022. (Umowa 2).

Umowa 1 i Umowa 2 stanowią dwie części składowe utrzymania infrastruktury tramwajowej w Krakowie.

Wartość netto Umowy 1: 56,0 mln zł (brutto: 68,9 mln zł).

Wartość netto Umowy 2: 40,8 mln zł (brutto: 50,2 mln zł).

Termin realizacji umów to okres od 1.10.2019 do 30.09.2022 r.

Współpraca z ZDMK w ramach Umowy 1 i Umowy 2 odbywać się będzie na warunkach typowych dla tego rodzaju współpracy w szczególności w obszarze warunków technicznych czy zabezpieczenia ich realizacji, odpowiedzialności, jak również możliwości zakończenia współpracy (w zakresie wypowiedzenia lub rozwiązania umów). Okres gwarancji udzielonej przez Spółkę zarówno dla Umowy 1 jak i Umowy 2 wynosi zasadniczo 48 miesięcy. Umowa 1 i Umowa 2 określają możliwość naliczenia kar umownych Spółce w przypadku m.in. odstąpienia od umowy przez ZDMK z przyczyn leżących po stronie Spółki, czy zwłoki w wykonaniu przez Spółkę zlecenia, których łączna suma nie może jednak przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ZUE
Kraków
tor
torowisko
infrastruktura