TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

ZUE wygrywa w Grudziądzu
InfoTram.pl - Opublikowano: 05.10.2020 13:45:04
ZUE wygrywa w Grudziądzu

ZUE wykona prace związane z przebudową torowiska tramwajowego w Grudziądzu.

Zarząd ZUE S.A. poinformował o wyborze złożonej przez tę firmę oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie II części zadania pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Toruńskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz" oraz "Przebudowa ulicy Chełmińskiej na odcinku od ul. Laskowickiej do ul. Wiejskiej" w ramach zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu" oraz "Przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 498 (ul. Chełmińska) w Grudziądzu".

Zamawiającym jest Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, a jego pełnomocnikiem Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.. Wartość netto złożonej przez ZUE oferty: 47,7 mln zł (58,6 mln zł brutto).

Termin realizacji zadania został określony do 31 października 2021 r.

W ramach prac przebudowane zostanie torowisko tramwajowej, które zaprojektowano po śladzie istniejącym z ujednoliconym rozstawem osi torów przyjmującym wartość 3,90 m, z wyjątkiem fragmentu przy peronie autobusowo-tramwajowym w rejonie skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Tytoniowej, gdzie przyjęto rozstaw torów wynoszący 2,90 m. Wykonana zostanie przebudowa istniejącej pętli tramwajowej na OM Rządz wraz z budową dodatkowego toru odstawczego. Pętlę zaprojektowano w sposób umożliwiający późniejszą rozbudowę torowiska w kierunku południowym, do przyszłego osiedla mieszkaniowego. W rejonie pętli wykonane zostaną nowe przystanki autobusowe zapewniające możliwość obsługi pasażerskiej przez autobusy regionalne, tworzące wraz z pętlą i powiązanymi z nią przystankami węzeł przesiadkowy łączący środki komunikacji regionalnej i miejskiej. Włączenie się autobusów do ruchu w ul. Konstytucji 3 Maja przewidziano poprzez dodatkowy pas ruchu o szerokości 3 m. Wydzielone torowisko tramwajowe biegnie równolegle do jezdni ulicy Konstytucji 3 Maja po jej południowo-wschodniej stronie. Na całym odcinku wykonane zostaną liczne przejazdy i przejścia przez torowisko oraz 6 peronów tramwajowych (w tym dwa wspólne tramwajowo-autobusowe). Na końcu pierwszej części opracowania wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja przewidziano dowiązanie do przelotowej pętli tramwajowej "Południowa". Drugi odcinek torowiska w ramach tej części zadania inwestycyjnego rozpoczyna się za skrzyżowaniem ulic Chełmińska/Kraszewskiego. Torowisko kontynuuje bieg wzdłuż ul. Chełmińskiej jako wydzielone z jezdni na całej długości opracowania do skrzyżowania ulic Chełmińska/ Wiejska. Wykonany zostanie jeden peron autobusowy oraz 5 peronów tramwajowych, na których przewidziano zamontowanie przeciwbryzgowego wygrodzenia ochronnego uniemożliwiającego pasażerom wtargnięcie na jezdnię. Torowisko w granicach opracowania wykonane zostanie jako klasyczne w technologii podsypkowej. Chodniki oraz drogi rowerowe dowiązano w planie sytuacyjnym do projektu pn. "Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych" obejmującego swoim zakresem m.in. ulice Konstytucji 3 Maja, Południowa, Kraszewskiego oraz Wiejska. Prace budowlane swym zakresem obejmą wymianę oraz przebudowę wszystkich słupów trakcyjnych oraz osprzęt sieci trakcyjnej. Sieć trakcyjna na trasie wykonana zostanie jako łańcuchowa z przewodem jezdnym DjpS100 oraz liną nośną Cu95 podwieszonymi do wysięgników z materiałów izolacyjnych lub zawieszeń poprzecznych. Słupy trakcyjne w miarę możliwości ustawione będą w międzytorzu. Na pętli Rządz sieć trakcyjna wykonana zostanie jako płaska podwieszona przy użyciu wysięgników lub zawieszeń linowych do słupów ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie torów na pętli.

W zakresie opracowania sieci trakcyjnej wykonanych zostanie 8 odcinków sieci łańcuchowej wielokrotnej półskompensowanej. W ramach zadania wybudowana zostanie także instalacja sterowania i ogrzewania zwrotnic na pętli OM Rządz. Przebudowany odcinek zyska także nowe oświetlenie wykonane w technologii LED. W ramach tej części przebudowana zostanie także podstacja zasilająca "Południowa".


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Grudziądz
torowisko
remont
tor
infrastruktura