TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wrocław przygotowuje się do budowy torowiska w ulicy Rogowskiej wraz z pętlą
InfoTram.pl - Opublikowano: 18.06.2019 10:03:33
Wrocław przygotowuje się do budowy torowiska w ulicy Rogowskiej wraz z pętlą (wiz. UMW)

Wrocław przygotowuje się do budowy torowiska w ulicy Rogowskiej wraz z pętlą tramwajową.

Wrocław przygotowuje się do budowy torowiska w ulicy Rogowskiej wraz z pętlą tramwajową.

Wcześniej jednak konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej. I w tym właśnie celu miasto, działające poprzez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ogłosiło przetarg nieograniczony. Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całość dokumentacji projektowej ma być gotowa w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej tj. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów robót wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych dla budowy zabudowanego torowiska tramwajowego, czyli trasy autobusowo-tramwajowej (TAT) w ul. Rogowskiej od ul. Strzegomskiej do pętli komunikacji miejskiej "Nowy Dwór" wraz z pętlą autobusowo-tramwajową, a także parkingiem "Parkuj i Jedź" jako odrębny etap. W zakresie zamówienia jest również ujęta niezależna dokumentacja dla budowy zasilania stacji transformatorowej "Nowodworska". Niniejsze zamówienie obejmuje odcinek nr 5 z całej trasy autobusowo-tramwajowej o łącznej długości ok. 7 km. Odcinki od 1 do 4 objęte są odrębnymi zamówieniami. Przedmiotowe zamówienie dotyczy odcinka TAT o długości ok. 2 km w ul. Rogowskiej wraz z pętlą Nowy Dwór oraz parkingiem typu P+R (ok. 1,65 km ul. Rogowskiej oraz ok. 350 m jezdni w obszarze pętli i parkingu). W ramach zadania zwycięzca przetargu wykona pełną dokumentację techniczną wraz z decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi etapową realizację robót budowlanych. Odcinek TAT w ul. Rogowskiej wraz z pętlą tramwajowo-autobusową oraz przyległym parkingiem ma być zaprojektowany na podstawie dostarczonej przez zamawiającego koncepcji oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozyskanych przez wykonawcę wytycznych technicznych, a następnie uzyskanej zgody na realizację inwestycji drogowej. Niezależną dokumentację (wraz z decyzjami administracyjnymi) ma stanowić projekt zasilania stacji transformatorowej "Nowodworska".

Stan obecny

Obszar inwestycji znajduje się w strefie miejskiej o zmiennym, w zależności od strony ulicy, współczynniku zabudowy. Przebudowywane ulice przebiegają obok budynków mieszkaniowych i usługowych. Strona wschodnia ul. Rogowskiej stanowi granicę osiedla mieszkaniowego Nowy Dwór – po stronie zachodniej zlokalizowane są ogródki działkowe, nieużytki oraz pojedyncze zabudowania pełniące rolę obiektów usługowych. Na końcu projektowanej inwestycji, w miejscu gdzie planowana jest pętla tramwajowo-autobusowa znajduje się pętla autobusowa Nowy Dwór. Stan techniczny tego terenu nie jest zadowalający. Dotyczy to zarówno nawierzchni samej pętli, jak również infrastruktury towarzyszącej np. wiaty przystankowe, oświetlenie, chodniki itp.

…a po zrealizowaniu inwestycji

Projekt ma uwzględniać zmianę infrastruktury dla pasażerów komunikacji miejskiej. W celu dostosowania przejść dla pieszych oraz przystanków komunikacji miejskiej do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących przewidziane jest zastosowanie płytek STOP wbudowanych w nawierzchnię chodnika. Z kolei pętla autobusowo-tramwajowa ma zostać zaprojektowana zgodnie z najlepszymi praktykami dla projektowania zintegrowanego węzła przesiadkowego, łączącego wszystkie dostępne środki transportu z nastawieniem na wygodę pasażerów i dostępność dla osób o ograniczonej sprawności. Na obszarze pętli tramwajowo-autobusowej ma zostać uwzględniona dodatkowo lokalizacja parkingu P+R, parkingu rowerowego, stacji roweru miejskiego oraz punktu socjalnego MPK. Parking P+R powinien posiadać maksymalną możliwą liczbę miejsc parkingowych wynikającą z zagospodarowania całej pętli. Projektując obszar pętli przeznaczonej dla autobusów wykonawca ma obowiązek zachować przejezdność dla autobusów przegubowych w każdym z możliwym kierunku. W obszarze pętli tramwajowo-autobusowej musi zostać zaprojektowany punkt zasilania autobusów elektrycznych oraz infrastruktura zasilającą ten punkt. Dla podróżnych korzystających z komunikacji autobusowej i tramwajowej zostanie wykonany system tablic informacyjnych wyświetlających informację o czasie odjazdu najbliższych tramwajów i autobusów komunikacji publicznej – system dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP). Ponadto, zmieni się oświetlenie uliczne – przewiduje się oświetlenie LED.

Warunki przetargu

Zamawiający zaplanował otwarcie ofert na dzień 12 lipca. Miasto ustaliło cztery kryteria oceny ofert: cenę (60%), doświadczenie projektanta specjalności drogowej (20%), doświadczenie projektanta w branży kanalizacyjnej (10%), doświadczenie projektanta w branży elektrycznej (10%).Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Wrocław
torowisko
budowa
pętla
tory