TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wrocław ogłosił przetarg na budowę linii tramwajowej
InfoTram.pl - Opublikowano: 04.02.2020 08:45:16
Wrocław ogłosił przetarg na budowę linii tramwajowej

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na budowę trasy tramwajowej.

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na budowę trasy tramwajowej.

Zamówienie zostało podzielone na cztery części:

1) w ramach Zadania nr 1:

Budowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław-Popowice,

2) w ramach Zadania nr 2:

Przebudowa skrzyżowania ul. Popowickiej z ul. Wejherowską, Zajęczą oraz ul. Białowieską, a także budowa ścieżek rowerowych po południowej stronie ul. Popowickiej,

3) w ramach Zadania nr 3:

Budowa lewoskrętu i prawoskrętu z ul. R. Dmowskiego w kierunku ul. Mieszczańskiej we Wrocławiu i montażu dwóch sygnalizatorów świetlnych w ramach inwestycji realizowanej przez Deweloperów z Kępy mieszczańskiej,

4) w ramach Zadania nr 4:

Przebudowa odcinka ul. Mieszczańskiej we Wrocławiu w ramach inwestycji realizowanej przez Deweloperów z Kępy mieszczańskiej.

Oferty można składać do 11 marca 2020 roku.

Kryteria oceny to:

Doświadczenie Kierownika robót torowych - Waga: 20

Doświadczenie Kierownika robót drogowych - Waga: 10

Doświadczenie Kierownika robót mostowych - Waga: 5

Doświadczenie Kierownika robót instalacyjnych - Waga: 5

Cena - Waga: 60.

Wymagane jest doświadczenie. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu tj. muszą dysponować zdolnością techniczną i zawodową; aby Zamawiający uznał Wykonawcę za spełniającego warunek dysponowania zdolnością techniczną i zawodową, Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy):

a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub przebudowa ulicy w terenie miejskim, klasy co najmniej Z o długości min. 500 m wraz z budową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej – minimum 3 branże spośród następujących: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnych, (przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać, które sieci z ww. były wykonywane), oraz

b) wykonał w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub przebudowa torowiska tramwajowego lub kolejowego wraz z siecią trakcyjną na tym samym odcinku o długości co najmniej 100 m toru podwójnego lub co najmniej 200 m toru pojedynczego.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Wrocławskie Inwestycje
Wrocław
budowa
tor
torowisko
infrastruktura
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.