TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Warszawski powypadkowy 3197 zostanie naprawiony. Potrzebna dokumentacja
InfoTram.pl - Opublikowano: 13.07.2020 10:45:09
Warszawski powypadkowy 3197 zostanie naprawiony. Potrzebna dokumentacja (foto: TW)

Warszawski powypadkowy wagon typu 120Na, o numerze 3197, zostanie naprawiony.

Warszawski powypadkowy wagon typu 120Na, o numerze 3197, zostanie naprawiony.

Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji naprawczej tego tramwaju po kolizji. Oferty w przetargu można składać do 24 lipca 2020 roku.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie określonym poniżej:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie prowadzenia działalności, co najmniej trzy dokumentacje naprawcze lub konstrukcyjne nadwozia pojazdu szynowego na podstawie których wykonano naprawę lub modernizację konstrukcji nadwozia tego pojazdu szynowego.

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający rozumie wykwalifikowaną kadrę pracowników, tj. co najmniej jedną osobę z tytułem magistra inżyniera w zakresie mechaniki i budowy maszyn lub materiałoznawstwa oraz co najmniej jedną osobę posiadającą stosowane uprawnienia do przeprowadzania badań nieniszczących (MT, PT lub UT). Poprzez odpowiedni potencjał techniczny Zamawiający rozumie posiadanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego zapis plików stanowiących dokumentację techniczną w formatach DXF, STEP lub DWG.

Kryterium wyboru to cena.

Zakres uszkodzeń tramwaju to:

1. Człon D strona lewa:

Poszycie boczne – wgniecione do środka pudła,

Dwa pakiety szyb bocznych – rozbite.

2. Człon E lewa strona:

Blacha przy przegubie – oderwana od poszycia,

Panel boczny tylny,

Osłona wózka.

3. Podwozie

Liczne drobne obicia podwozia człon D i E,

Liczne obicia ramy wózka w członie E,

Do uszkodzeń podwozia doszło wskutek kontaktu z tłuczniem po wykolejeniu.

4. Wnętrze człon D

Ściana boczna lewa – ugięcie z przemieszczeniem siedzeń,

Poręcze pionowe siedzeń – uszkodzone 2 szt. 


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
120Na
kolizja
Warszawa