TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Tramwaje Warszawskie chcą naprawiać 129 zespołów napędowych w Swingach
InfoTram.pl - Opublikowano: 12.06.2019 09:28:13 1 komentarz
Tramwaje Warszawskie chcą naprawiać 129 zespołów napędowych w Swingach

Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na wykonanie naprawy głównej 129 zespołów napędowych eksploatowanych w tramwajach typu 120Na.

Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na wykonanie naprawy głównej 129 zespołów napędowych eksploatowanych w tramwajach typu 120Na.

Zakres naprawy głównej zespołu napędowego obejmuje co najmniej:

1) weryfikację wstępną stanu technicznego,

2) wykonanie przeglądu zespołu napędowego,

3) wykonanie naprawy,

4) odnowienie powłoki ochronnej zespołu napędowego metodą natryskową,

5) wykonanie montażu i regulacji zespołu napędowego,

6) badanie zespołu napędowego na specjalistycznym stanowisku diagnostycznym.

Szacunkowa wartość zamówienia to 7 740 000.00 PLN netto. Na wykonanie prac będzie 12 miesięcy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali naprawy co najmniej 20 zespołów napędowych składających się z przekładni KSH 217 lub KSH 212 i silnika VEM DKCBZ 0211-4FA,

2) wykażą, że dysponują stanowiskiem umożliwiającym wykonanie badań zespołu napędowego pod obciążeniem w zakresie 10-15 kW takich jak: prędkości obrotowej wałka wejściowego, prędkości drgań, temperatury oleju, temperatury łożyska, wartości obciążenia zespołu napędowego, przy czym stanowisko to musi posiadać system automatycznej akwizycji ww. danych pomiarowych podczas całego cyklu badania,

3) wykażą, że dysponują co najmniej 2 osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia (obsługi stanowiska badawczego, o którym mowa w pkt 2) i które:

a) posiadają doświadczenie obejmujące wykonanie badań co najmniej 10 zespołów napędowych,

b) odbyły szkolenie z obsługi stanowiska badawczego (wyposażonego w system pomiarowy) do wykonywania badań zespołu napędowego, zakończone wystawieniem dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia.

Oferty można składać do 16 lipca 2019 roku. Kryteria wyboru to:

1) cena oferty – 70 %

2) gwarancja jakości na sprawne funkcjonowanie urządzeń – 15 %

3) termin realizacji przeglądu – 15 %Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Tramwaje Warszawskie
Warszawa
Swing
  • Michał Paweł Łukasz – 12.06.2019

    naprawa napędu w tak dużej ilości nowych pojazdów? Ciekawe, tak jak skoda ze swoimi nowoczesnymi tramwajami? :) W czechach zezłomowali je i kupili nowe :)

  • esbek – 12.06.2019

    Warszawskie Swingi mają po prawie 500 tys kilometrów przebiegu. Nie wiem czy to mało jak na zespoły napędowe.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !