TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Tramwaje Warszawskie będą naprawiać zespoły napędowe w wagonach 120Na
InfoTram.pl - Opublikowano: 07.05.2020 10:45:51
Tramwaje Warszawskie będą naprawiać zespoły napędowe w wagonach 120Na

Tramwaje Warszawskie poszukują wykonawcy naprawy głównej zespołów napędowych eksploatowanych w tramwajach typu 120Na.

Tramwaje Warszawskie poszukują wykonawcy naprawy głównej zespołów napędowych eksploatowanych w tramwajach typu 120Na.

Naprawa ma na celu zapewnienie bezusterkowej i bezpiecznej eksploatacji zespołów napędowych do czasu osiągnięcia przebiegu kwalifikującego zespoły napędowe do kolejnej naprawy głównej. Naprawa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją (konstrukcyjną i technologiczną) oraz z wykorzystaniem oprzyrządowania zapewniającego należytą jakość wykonanej naprawy.

Za wykonanie prac Tramwaje Warszawskie chcą zapłacić 11 520 000.00 PLN netto. Na ich realizację będzie 12 miesięcy.

Oferty można składać do

Kryteria wyboru stanowią:

Gwarancja sprawnego funkcjonowania zespołów napędowych - Waga: 10

Termin realizacji naprawy głównej w zakresie podstawowym jednego zespołu napędowego - Waga: 10

Termin realizacji naprawy z wykorzystaniem opcji jednego zespołu napędowego - Waga: 10

Cena oferty (zakres w ramach prawa opcji) - Waga: 10

Cena - Waga: 60.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, tj. Wykonawcy, którzy:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali naprawy co najmniej 40 zespołów napędowych składających się z:

a) przekładni KSH 217 i

b) silnika VEM DKCBZ 0211-4FA;

2) wykażą, że dysponują stanowiskiem umożliwiającym wykonanie badań zespołu napędowego pod obciążeniem w zakresie 0–25 kW takich jak: pomiar prędkości obrotowej wałka wejściowego, prędkości drgań, temperatury oleju, temperatury łożysk, wartości obciążenia zespołu napędowego, przy czym stanowisko to musi posiadać system automatycznej akwizycji ww. danych pomiarowych podczas całego cyklu badania;

3) wykażą, że dysponują co najmniej 4 osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia (obsługi stanowiska badawczego, o którym mowa w pkt 2 i które:

a) posiadają doświadczenie obejmujące wykonanie badań co najmniej 10 zespołów napędowych;

b) odbyły szkolenie z obsługi stanowiska badawczego (wyposażonego w system pomiarowy) do wykonywania badań zespołu napędowego, zakończone wystawieniem dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia.

 Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Tramwaje Warszawskie
120Na