TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Tramwaje Szczecińskie szkolą pracowników
TS InfoTram.pl - Opublikowano: 19.04.2017 15:35:31 2 komentarze
Tramwaje Szczecińskie szkolą pracowników

26 pracowników spółki Tramwaje Szczecińskie zostanie przeszkolonych i uzyska za darmo dodatkowe umiejętności w zakresie spawalnictwa. Otrzymają także gwarancję ciągłości zatrudnienia przez co najmniej 3 kolejne lata.

Według "Barometru zawodów 2017 r. - województwo zachodniopomorskie" zawód spawacza jest zawodem deficytowym. Ma to odzwierciedlenie w strukturach Spółki, w której zatrudnionych jest na tym stanowisku 15 osób. Aby podnieść kwalifikacje pracujących już spawaczy oraz umożliwić nabycie nowych uprawnień przez innych pracowników, zapadła decyzja o skierowaniu części załogi na odpowiedni kurs.

18 kwietnia podpisana została umowa o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu szkoleniowego z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie. W ramach dofinansowania 26 pracowników Spółki zostanie przeszkolonych w zakresie spawalnictwa.

Planowane są 3 typy szkoleń dla spawaczy:

Spawanie w metodzie 111 oraz obsługa palnika gazowego wraz z egzaminem UDT poszerzone o naukę cięcia acetylenowo- tlenowego;

Spawanie w metodzie 135 oraz obsługa palnika gazowego wraz z egzaminem UDT poszerzone o naukę cięcia acetylenowo- tlenowego;

Spawanie w metodzie 141 oraz obsługa palnika gazowego wraz z egzaminem UDT poszerzone o naukę cięcia acetylenowo- tlenowego.

Dzięki nowym uprawnieniom pracowników łatwiejsze będzie planowanie bieżącego utrzymania torowisk, zapewnienie obsady w trzyzmianowym systemie pracy, a co za tym idzie ciągłości ruchu tramwajowego. Ma to także oczywisty wpływ na bezpieczeństwo pasażerów.

Aby zniwelować braki kadrowe na stanowisku spawacza, jednocześnie zapewniając utrzymanie zatrudnienia ślusarzom, których jest nadwyżka, to właśnie oni uzyskają dodatkowe umiejętności. Koszt kursu nadającego i odnawiającego uprawnienia wraz z egzaminem jest wysoki, w związku z tym zarząd spółki uznał za konieczne skierowanie pracowników na kurs.

Po szkoleniu spawacze będą mieli gwarancję zatrudnienia okres co najmniej 3 lat od uzyskania dokumentów potwierdzających ukończenia kursu i zdobycia uprawnień.

Łączny koszt szkoleń 94 000 zł, a otrzymane dofinansowanie to 75 200 zł.Sprawdź też:
Szczecin
spawacz
Tramwaje Szczecińskie