TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Tramwaje Szczecińskie kupują kolejne wagony do samodzielnego montażu. Dwukierunkowe
InfoTram.pl - Opublikowano: 24.06.2020 10:15:58
Tramwaje Szczecińskie kupują kolejne wagony do samodzielnego montażu. Dwukierunkowe

Tramwaje Szczecińskie ogłosiły kolejny przetarg na dostawy nowych nadwozi, elementów i podzespołów do zmontowania dwóch częściowo niskopodłogowych, przegubowych, wieloczłonowych tramwajów dwukierunkowych z możliwością wykorzystania prawa opcji.

Tramwaje Szczecińskie ogłosiły kolejny przetarg na dostawy nowych nadwozi, elementów i podzespołów do zmontowania dwóch częściowo niskopodłogowych, przegubowych, wieloczłonowych tramwajów dwukierunkowych z możliwością wykorzystania prawa opcji.

Poprzednie takie przetargi wygrywał Modertrans.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy tramwaju dwukierunkowego, przegubowego, wieloczłonowego, częściowo niskopodłogowego, w ilości dwóch sztuk oraz dostawa niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo – naprawczego i szkolenie pracowników, z możliwością wykorzystania prawa opcji polegającego na zamówieniu i dostawie dodatkowych nowych elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy maksymalnie do dwóch sztuk tramwaju dwukierunkowego przegubowego, wieloczłonowego, częściowo niskopodłogowego.

Przewidziano dwa etapy:

1) etap I – obejmuje dwie dostawy podzespołów z nadzorem nad montażem tramwajów dwukierunkowych dwóch sztuk tramwaju dwukierunkowego oraz dostawę niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo – naprawczego z realizacją:

a) pierwsza dostawa (komplet do montażu pierwszej sztuki tramwaju dwukierunkowego) do 180 dni od zawarcia umowy,

b) druga dostawa (komplet do montażu drugiej sztuki tramwaju dwukierunkowego oraz specjalistyczne wyposażenie obsługowo naprawcze) do 240 dni od zawarcia umowy;

2) etap II – obejmuje opcjonalnie do dwóch dostaw podzespołów z nadzorem nad montażem maksymalnie do dwóch sztuk tramwajów dwukierunkowych, realizowaną w przypadku uzyskania przez zamawiającego dodatkowego dofinansowania z realizacją:

a) pierwsza dostawa (komplet do montażu pierwszej sztuki tramwaju dwukierunkowego) do 120 dni od powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji,

b) druga dostawa (komplet do montażu drugiej sztuki tramwaju dwukierunkowego) do 180 dni od powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji.

Oferty można składać do 31 lipca 2020 roku.

Kryteria wyboru stanowią: cena – 90% oraz okres gwarancji i rękojmi na konstrukcję tramwaju dwukierunkowego – 10%.

Wymagane jest doświadczenie. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – główną dostawę polegającą na dostawie minimum jednego tramwaju, który posiadał w części pasażerskiej minimum 25 % niskiej podłogi, przez którą zamawiający rozumie taką powierzchnię podłogi, której wysokość w części pasażerskiej przeznaczonej dla osób stojących i siedzących nie przekracza 350 mm od poziomu główki szyny (pgs) i jest zlokalizowana w jednym z członów tramwaju.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Tramwaje Szczecińskie
przetarg