TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Toruń: MZK zleci dostawę dwudrogowego specjalnego pojazdu do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej
InfoTram.pl - Opublikowano: 28.03.2020 12:32:25

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę dwudrogowego specjalnego pojazdu do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej, a także wykonywanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę dwudrogowego specjalnego pojazdu do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej, a także wykonywanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych

Dane zamawiającego:

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

87-100 Toruń

ul. Sienkiewicza 24/26

Tel. +48 566225504

Fax. +48 566555339

E-mail zampub@mzk.torun.pl

WWW http://www.mzk.torun.pl33 8295314 316

Przedmiot zamówienia:

Dostawa dwudrogowego specjalnego pojazdu do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej oraz wykonywanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne, o których mowa powyżej dotyczą zabudowy pojazdu specjalnego. W okresie gwarancji jakości Zamawiający będzie przeprowadzał w serwisie autoryzowanym przez producenta podwozia odpłatne przeglądy okresowe w terminach i zakresie zaleconych przez producenta podwozia.

Pojazd, o którym mowa musi spełniać wymagania techniczne określone w Załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym jej integralną część – opis specjalnego pojazdu samochodowego.

Pojazd musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym – dział III pojazdy (Dz.U. z 2018 r poz. 1990 z późn. zm.) oraz w aktualnych rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.

Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku,nieeksploatowany i nieużywany do badań, testów, prezentacji lub celów o podobnym charakterze (z wyłączeniem wymaganych przepisami badań niezbędnych do uzyskania dopuszczania do eksploatacji i koniecznych pozwoleń).

Urządzenia zamontowane na pojeździe, dla których jest to wymagane muszą posiadać decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zezwalającą na eksploatację.

Zakres dostawy obejmuje: specjalny pojazd techniczny spełniający wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, wymagane wyposażenie dodatkowe oraz dokumentację techniczną, w tym dokumentację niezbędną do uzyskania dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

Dostawa nastąpi na warunkach określonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2do SIWZ i jej integralną część.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 20 kwiecień 2020 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
pojazd do czyszczenia
pojazd specjalny
Miejski Zakład Komunikacji
MZK Toruń
MZK
Toruń