TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Tarnów z przetargiem na utrzymanie ITS i sygnalizacji świetlnej
TransInfo.pl - Opublikowano: 19.11.2019 17:30:29
Tarnów z przetargiem na utrzymanie ITS i sygnalizacji świetlnej

Miasto ogłosiło właśnie przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa i modernizacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń ITS na terenie Tarnowa

Miasto ogłosiło właśnie przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa i modernizacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń ITS na terenie Tarnowa. Powyższe usługi mają być świadczone przez wybraną firmę przez cały przyszły rok.

Zadania dla wykonawcy

Do zadań wykonawcy w ramach zamówienia należeć będzie w szczególności:

- utrzymanie, konserwacja i naprawa drogowych sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń ITS, obejmująca kontrolę wszystkich sygnalizacji świetlnych poprzez codzienny (również w dni wolne od pracy, niedziele i święta) poranny ich objazd,

- prowadzenie całodobowego dyżuru (również w dni wolne od pracy, niedziele i święta), polegającego na śledzeniu informacji z systemu internetowego monitoringu o awariach i uszkodzeniach sygnalizacji, przyjmowaniu zgłoszeń o awariach i uszkodzeniach sygnalizacji, zabezpieczeniu miejsca i urządzeń do czasu naprawy, usuwaniu awarii i uszkodzeń,

- przeprowadzanie szczegółowego przeglądu konserwacyjnego wszystkich urządzeń na każdej sygnalizacji świetlnej (nie rzadziej niż raz na trzy miesiące),

- wykonanie przez uprawnione osoby, co najmniej raz w roku (w terminie uzgodnionym z zamawiającym) pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji, uziemienia oraz stanu izolacji kabli zasilających i sygnalizacyjnych wszystkich sygnalizacji, oraz usunięcie stwierdzonych wad i sporządzenie protokołów z wynikami pomiarów,

- przeprowadzanie konserwacji, regulacji i przeglądów stacji meteorologicznej,

- remont i modernizacja drogowych sygnalizacji świetlnych.

Terminy obowiązujące wykonawcę

Przystąpienie do usunięcia awarii drogowej sygnalizacji świetlnej ma nastąpić w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu powzięcia informacji. Taki sam czas obowiązuje wykonawcę w przypadku usunięcia awarii, w tym wymiany wypalonych źródeł światła, naprawy sygnalizatorów niewyświetlających sygnałów na skutek uszkodzeń. Również i wymiana zniszczonych lub zużytych elementów sygnalizatorów: komór, soczewek, daszków, uszczelek, ekranów antyolśnieniowych ma nastąpić maksymalnie do 2 dni od powzięcia informacji. Krótszy czas będzie obowiązywać wykonawcę w przypadku przekazywania dokumentacji zdarzeń losowych - do 24 godzin od powzięcia informacji o zdarzeniu. W przypadku gdy zdarzenie miało miejsce w dzień wolny od pracy, dokumentacja ma zostać złożona w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym.

Warunki przetargu

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada. Do kryteriów oceny ofert należą: cena (60%), czas reakcji na zgłoszenie awarii drogowej sygnalizacji świetlnej (20%), częstotliwość wykonania szczegółowego przeglądu konserwacyjnego wszystkich urządzeń na każdej sygnalizacji świetlnej (20%).Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
serwis
ITS
Tarnów
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.