TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

SKM nie tylko celuje w 14WE ale chce naprawiać swoje
InfoRail.pl - Opublikowano: 24.12.2019 10:45:58
SKM nie tylko celuje w 14WE ale chce naprawiać swoje

SKM Warszawa nie tylko ogłosiła przetarg na dzierżawę dwóch jednostek trzyczłonowych ale chce także wysłać na naprawę dwa składy 14WE, które pozostają w jej flocie taborowej.

SKM Warszawa nie tylko ogłosiła przetarg na dzierżawę dwóch jednostek trzyczłonowych ale chce także wysłać na naprawę dwa składy 14WE, które pozostają w jej flocie taborowej.

Na przedmiot zamówienia składa się:

a) Wykonanie dwóch obsług technicznych 4 poziomu utrzymania pojazdów typu 14WE o numerach fabrycznych 08, 09, wg zatwierdzonej dnia 23.9.2014 roku przez Prezesa UTK Dokumentacji systemu utrzymania;

b) Wykonanie prac dodatkowych związanych z obsługą 4 poziomu wykraczających poza zakres prac przewidzianych w DSU;

c) Wykonanie prac modernizacyjnych.

Założeniami do sporządzenia harmonogramu obsług są:

— wymagany okres pomiędzy obsługami,

— miesięczny przebieg,

— obsługa techniczna 4 poziomu jednego pojazdu trwa nie dłużej niż następujących po sobie 90 dni kalendarzowych.

Przewidywane terminy dostarczenia pojazdów do realizacji obsług: 14WE 08 i 14WE-09 to 28 stycznia 2020 roku.

Odbiór końcowy pojazdu odbędzie się po przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym jeździe próbnej, przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym próbie stacjonarnej w trakcji wielokrotnej, jeździe próbnej w trakcji wielokrotnej oraz usunięciu ewentualnych usterek, które wystąpiły podczas tych prób. Jazda próbna w trakcji wielokrotnej odbędzie się w każdej konfiguracji połączonych kabin tandemu złożonego z pojazdu SKMWA 107 oraz SKMWA 108.

Prace powinny zostać zrealizowane do 30 maja 2020 roku.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który posiada doświadczenie w realizacji usług, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje należycie minimum jedną obsługę 4-go poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych z napędem falownikowym.

Oferty można składać do 8 stycznia 2019 roku.

Jak informowaliśmy na łamach InfoRail.pl SKM Warszawa ogłosiła przetarg na dzierżawę dwóch trzyczłonowych ezt-ów. Faworytem wydają się być jednostki 14WE, należące do Industrial Division.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
SKM Warszawa
14WE
P4
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.