TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Skanska przebuduje Basztową i Dunajewskiego
INFOTRAM - Opublikowano: 28.07.2015 15:04:47 1 komentarz

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie i SKANSKA SA podpisali umowę na przebudowę ciągu ulic Dunajewskiego, Basztowa w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie i SKANSKA SA podpisali umowę na przebudowę ciągu ulic Dunajewskiego, Basztowa w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie ciągu ulic Dunajewskiego, Basztowa w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

Zakres robót obejmuje: przebudowę torowiska tramwajowego, przebudowę jezdni, chodników, bezpieczników, zjazdów, peronów tramwajowo - autobusowych, skrzyżowań, sieci trakcyjnej, sieci oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci gazowej, budowę przyłączy gazowych w ul. Dunajewskiego, Basztowej, Łobzowskiej, Asnyka w Krakowie.

Wykonawca robót przekaże do wykorzystania firmie prowadzącej bieżące utrzymanie ulic na przedmiotowym terenie tj. RDM Śródmieście Sp. z o. o. (z siedzibą przy ul. Nad Strugą 7a w Krakowie) pełnowartościowe materiały (krawężniki kamienne, kostkę betonową typu /Babilon/, kostkę betonową typu /stare miasto/) pochodzące z rozbiórki ulic Dunajewskiego i Basztowa. e) W celu ujednolicenia konstrukcji nawierzchni w odniesieniu do realizowanych odcinków przebudowy torowiska w Krakowie wprowadza się korektę konstrukcji nawierzchni drogowej i torowej w zakresie wzmocnienia podłoża polegającej na:

- przełożeniu w-wy kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 - 5 MPa gr. 20 cm na spód konstrukcji z jednoczesnym pogrubieniem jej do gr. 25 cm i rezygnacją z ułożenia geotkaniny separacyjno filtrującej i jednej w-wy georusztu trójosiowego.

- wykonaniu w-wy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm przykrytej georusztem trójosiowym jako następnej w-wy wzmocnienia podłoża gruntowego. Pozostałe w-wy konstrukcji nawierzchni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Dodatkowo w celu uniknięcia przemakania podłoża Wykonawca powinien ująć w kosztach realizacji obustronny drenaż ? 100 odwadniający na poziomie stabilizacji mający przejęcie wody z powierzchni dna koryta i wprowadzenie jej do wpustów ulicznych.

Szacunkowa ilość około 1100 mb drenażu. Jednocześnie rezygnuje się ze względów wykonawczych z wykonywania w konstrukcji torowiska w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 2,5 cm - należy pogrubić o 2,5 cm podbudowę z betonu C 30/37 z dodatkiem włókien polipropylenowych (w/w podbudowa będzie miała grubość docelową 22,5 cm). Wprowadza się również dla podbudowy betonowych zmianę parametrów nasiąkliwości betonu z 4% do < 5%.

W związku z wprowadzeniem zmian należy w przedmiarze zmniejszyć ilość robót ziemnych z uwagi na różnicę w grubości konstrukcji sięgającą 20 cm.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2015 roku, w tym do dnia 31.10.2015 r. (przywrócenie ruchu tramwajowego i autobusowego wraz z peronami).

Za ww. prace SKANSKA dostanie 11856473,19 zł. W przetargu startowało 7 oferentów.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Skanska
Kraków
  • Kuba – 29.07.2015

    Wcześnie ta informacja się pojawiła... Sama przebudowa trwa już od 15 lipca.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.