TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

SIMS ponad budżetem w Andrychowie
TransInfo.pl - Opublikowano: 21.03.2019 12:00:24
SIMS ponad budżetem w Andrychowie

Andrychów tym razem otrzymał ofertę na wiaty i SDIP, ale za to bardzo drogą.

Andrychów stanął przed drugą próbą znalezienia wykonawcy, który rozbuduje i zmodernizuje infrastrukturę przystankową wraz z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej.

Poprzednim razem gmina nie otrzymała żadnych ofert i naturalną konsekwencją było unieważnienie przetargu.Wszystko wskazuje na to, że i tym razem się nie uda.

Wprawdzie w postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta – od Zakładu Elektronicznego SIMS Sp. z o.o. Sp.k., ale jej cena - 5 928 600,00 PLN brutto – znacząco przekracza budżet zamawiającego. Miasto ma bowiem zarezerwowane na ten cel tylko 1 604 904,00 PLN brutto.

W tej sytuacji dużo mniejsze znaczenie będzie miał fakt, iż wykonawca zaproponował gwarancję w okresie 61 miesięcy oraz wykonanie etapu II zamówienia w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy. Tak przestrzelony budżet zamawiającego nie pozwala mieć nadziei na akceptację oferty. Czy czeka nas zatem kolejne unieważnienie przetargu? Czas pokaże – czekamy na decyzję miasta. Przypomnijmy, że zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno – komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego". Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Stan obecny

Na terenie Gminy Andrychów funkcjonuje obecnie 196 przystanków autobusowych, w tym 97 przystanków wyposażonych w wiaty, które charakteryzują się niejednolitą linią, formą, funkcjonalnością i kolorystyką i nie zapewniają należytego bezpieczeństwa podróżujących. Najlepiej wyposażone są przystanki przy drogach krajowych – ze względu na duże natężenia ruchu wszystkie są wyposażone w zatokę i prawie wszystkie w wiatę przystankową. Na drogach wojewódzkich 60% przystanków posiada wiatę, a 30% zatokę. Jednocześnie obecnie funkcjonujący system informacji o rozkładach jazdy, oparty na informacji statycznej (gabloty z wydrukowanymi godzinami odjazdów linii umieszczone na przystankach) z uwagi na duże nasycenie ruchu miejskiego (szczególnie w godzinach szczytu) nie odzwierciedla rzeczywistego czasu przyjazdu autobusu na przystanek.

Jak będzie? Etapy realizacji inwestycji

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. etap I – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) wraz z wymaganiami techniczno – użytkowymi, zestawieniem zbiorczym przystanków i wyposażenia, wizualizacją wiat przystankowych udostępnionego przez zamawiającego, wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub innego dokumentu na prowadzenie robót budowlanych,

2. etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę, a zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej. Etap ten obejmuje w szczególności:

- wymianę wiat przystankowych - działanie obejmuje wymianę 56 wyeksploatowanych wiat przystankowych na nowoczesne wiaty w centrum miasta oraz w ciągu drogi krajowej nr 52,

- system monitoringu wizyjnego wiat przystankowych - wykonanie, dostawa, montaż elementów systemu monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa podróżujących w tym: montaż i uruchomienie 56 punktów kamerowych wraz z oprogramowaniem i z rejestracją obrazu, zlokalizowanych w nowych wiatach przystankowych,

- system alarmowania o zagrożeniach - wykonanie, dostawa, montaż elementów systemu alarmowego w celu poprawy bezpieczeństwa podróżujących w tym: montaż i uruchomienie 15 przycisków alarmowych wraz z oprogramowaniem zlokalizowanych w nowych wiatach przystankowych,

- system dynamicznej informacji przystankowej - wykonanie, dostawa, montaż elementów systemu dynamicznej informacji przystankowej w tym: 14 tablic informacji przystankowej LED wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem koniecznym do prawidłowego działania systemu, zabudowanych w wyznaczonych wiatach przystankowych wraz z podłączeniem do sieci energetycznej, a także montaż 1 tablicy informacji przystankowej LED, jednostronnej wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem koniecznym do prawidłowego działania systemu, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego i autobusowego wraz z podłączeniem do sieci energetycznej,

- system zarządzania transportem publicznym - będzie obejmował system nadzoru nad taborem autobusowym oraz system dynamicznej informacji przystankowej w czasie rzeczywistym. Działanie obejmuje wykonanie projektu, dostawę, montaż, wdrożenie i konfigurowanie elementów systemu zarządzania transportem publicznym.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
przystanek
Andrychów
SIMS
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.