TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Rewizor sprawdzi bilety w Bydgoszczy?
TransInfo.pl - Opublikowano: 01.03.2019 18:00:07 2 komentarze
Rewizor sprawdzi bilety w Bydgoszczy?

Firma Rewizor chce kontrolować przez trzy lata bilety w Bydgoszczy za 12 647 032,20 PLN brutto.

Kontrola biletów to pewnego rodzaju bat na gapowiczów, ale również i czynnik, który zapewnia, że mniej pasażerów decyduje się na jazdę bez biletu. Wszystko to jest gwarantem zapewniającym wpływy ze sprzedaży biletów na określonym poziomie. Zbyt mała liczba kontroli oznacza spore straty dla budżetu, bowiem niektórym pasażerom nie opłaca się wówczas kupować biletu na przejazd.

Na powyższe problemy nie jest obojętna Bydgoszcz, która chce zapewnić ciągłość kontroli biletowej w mieście przez kolejne 3 lata (tj. od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2022 roku). W tym celu miasto szukało firmy, która miała nie tylko kontrolować bilety w lokalnym transporcie zbiorowym, ale również dokonywać windykacji oraz egzekucji należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu.

Do dnia 25 lutego Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy czekał na oferty. Wpłynęła tylko jedna – od firmy Rewizor Paweł Adamiak, który chce przeprowadzić 12 000 kontroli biletów w każdym miesiącu za cenę 12 647 032,20 PLN brutto.

Tymczasem miasto sądziło, że 3 letnie kontrole będą kosztowały 11 355 366,00 PLN. Oferta przekracza więc szacunki miasta o niewiele ponad 10%. Do zaplanowanego terminu startu usług kontroli biletów zostało jeszcze trochę czasu, więc miasto ma szansę pokusić się o unieważnienie postępowania i znalezienie tańszej oferty. Czy tak rzeczywiście będzie? Czekamy na decyzję zamawiającego.

Kontrola+

Jeśli jednak Bydgoszcz zaakceptuje złożoną ofertę, to w ramach zamówienia Rewizor zobowiązany będzie do wykonywania w szczególności następujących czynności:

- prowadzenia kontroli biletów na wszystkich liniach komunikacyjnych organizowanych przez Miasto Bydgoszcz oraz na obszarze gmin, z którymi zawarto porozumienie o wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego. Liczba kontroli pierwotnie miała wynosić od 11 000 do 12 000 (Rewizor zaproponował 12 000 kontroli) w trybie podstawowym w miesiącu kalendarzowym. Ponadto, mają być przeprowadzane kontrole w trybie dodatkowym, zlecone przez zamawiającego. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień), z uwagi na zmniejszony zakres świadczonych usług przewozowych, liczba przeprowadzonych kontroli w trybie podstawowym nie może być mniejsza niż 10 500. Minimalna liczba kontroli w trybie podstawowym, która musi być przeprowadzona w tramwajach wynosi 22% całkowitej miesięcznej liczby kontroli prowadzonej w trybie podstawowym, natomiast dla autobusów - 78% całkowitej miesięcznej liczby kontroli prowadzonej w trybie podstawowym,

- nakładania i pobierania opłat dodatkowych i opłat przewozowych określonych we właściwej uchwale Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy,

- odstępowania od nałożonych opłat dodatkowych w uzasadnionych przypadkach i pobierania opłat manipulacyjnych,

- prowadzenia windykacji i egzekucji opłat na określonych zasadach,

- przyjmowania od pasażerów reklamacji z tytułu nałożonych opłat dodatkowych i przekazywania ich do rozpatrzenia przez zamawiającego.


Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia kontroli w sposób ciągły, we wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę, ze szczególnym uwzględnieniem szczytu przewozowego i godzin nocnych, z zachowaniem miesięcznego harmonogramu kontroli. Za jedną "kontrolę biletów w trybie podstawowym" uznaje się wejście kontrolerów do pojazdu i odbicie kontrolki w kasowniku, w grupie kontrolerskiej liczącej co najmniej dwie osoby i sprawdzenie, czy wszyscy pasażerowie w pojeździe posiadają bilety na przejazd, a w przypadku przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, dodatkowo dokumenty potwierdzające te uprawnienia. Jako kolejnej kontroli ZDMiKP nie uzna wejścia tej samej grupy kontrolerskiej do tego samego pojazdu i na tym samym przystanku, na którym właśnie zakończono kontrolę. Zastrzeżenie to nie dotyczy tramwajów dwuwagonowych oraz dowolnych pojazdów na pętlach. Oprócz kontroli biletów realizowanej w trybie podstawowym, wykonawca zobowiązany będzie prowadzić kontrole w trybie dodatkowym, które będą wyznaczone przez zamawiającego. Wykonawca będzie realizował zamówienie przy pomocy minimum 30 kontrolerów, w przeliczeniu na pełne etaty. W ramach zamówienia zwycięska firma będzie zobligowana do utrzymywania minimum jednego stałego punktu obsługi klientów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, w tym w każdy wtorek do godziny 18:00, zapewniającego co najmniej możliwość wpłat z tytułu nałożonych opłat oraz przyjmowania reklamacji od pasażerów, skarg i wniosków.


Windykacja należności

W ramach umowy, wykonawca prowadził również będzie windykację i egzekucję wszelkich należności zamawiającego z tytułu jazdy bez ważnego biletu w sposób niedopuszczający do przedawnienia roszczenia, z uwzględnieniem możliwości niedochodzenia przed sądem spraw niecelowych lub ekonomicznie nieuzasadnionych. Do tego zadania wchodzi również obowiązek kierowania pisemnego wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych pasażera do odpowiedniego rejestru długów i o dochodzeniu należności przed sądem. Wykonawca prowadzić będzie windykację należności także poprzez kierowanie w imieniu zamawiającego spraw do sądu, w celu uzyskania orzeczenia sądowego wraz z klauzulą wykonalności, a następnie do komorników.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
kontroler
Rewizor
Bydgoszcz
ZDMiKP Bydgoszcz
  • Albercik – 04.03.2019

    Nowy firma nowe rozdanie. Może warto by było rozszerzyć wymagania odnośnie kontrolerów o znajomość języków obcych. Jako minimum jeden w grupie powinien potrafić udzielić informacji, pouczyć pasażera itp. w jeżyku angielskim a może nawet ukraińskim. Podnośmy standardy obsługi.

  • Albercik – 04.03.2019

    Uważam, że przy rozpisywaniu nowego przetargu warto zwrócić uwagę na znajomość jeżyków obcych przez kontrolerów. Przynajmniej jedna osoba w grupie powinna potrafić udzielić informacji czy tez pouczyć pasażera w języku angielskim a może nawet i ukraińskim. Podnośmy standardy obsługi.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.