TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Regularne pociągi na trasę Leszno-Głogów wracają 15 grudnia
InfoRail.pl - Opublikowano: 10.12.2019 11:45:13
Regularne pociągi na trasę Leszno-Głogów wracają 15 grudnia (foto: UMWL)

Jak już informowaliśmy na łamach InfoRail.pl w niedzielę rano z dworca PKP w Zielonej Górze odjechał pierwszy po ośmiu latach pociąg do Leszna.

Jak już informowaliśmy na łamach InfoRail.pl w niedzielę rano z dworca PKP w Zielonej Górze odjechał pierwszy po ośmiu latach pociąg do Leszna.

Tym samym, dzięki staraniom samorządu województwa i porozumieniu marszałków województw lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego reaktywowane zostało połączenie Leszno – Wschowa – Głogów, zawieszone w roku 2011, z uwagi na zły stan torowiska.

Dzisiaj mamy przejazd promocyjny, a 15 grudnia ruszamy z regularnymi połączeniami – mówił Piotr Tykwiński. Trzeba tu podkreślić, że samorząd woj. lubuskiego wyręcza obowiązki państwa i właściwego ministra, który powinien takie przewozy uruchomić. Dla województwa jest to wydatek ok. 2 mln zł rocznie, a są to przewozy o charakterze międzywojewódzkim. Natomiast marszałek ma obowiązek organizowania przewozów o charakterze wojewódzkim. Ale myśmy to zrobili, uruchamiamy połączenie przebiegające przez teren trzech województw. Starania trwały trzy lata –dodał.

Organizatorem tego połączenia jest województwo lubuskie, natomiast operatorem – spółka Przewozy Regionalne.

Od 15 grudnia będziemy na tej linii uruchamiać sześć par połączeń, z tego jedno połączenie będzie bezpośrednie do Zielonej Góry, dzięki czemu Wschowa uzyska bezpośrednie połączenie z samorządową stolicą województwa – poinformował dyr. Krzysztof Pawlak. - Pociągi będą tak kursować, by zapewnić dojazdy do szkół i do pracy, zarówno w Lesznie, jak i w Głogowie. W niedzielę będzie dodatkowy kurs studencki, by mieszkańcy Wschowy, Leszna i Głogowa mieli dojazd na studia.

Regularne kolejowe przewozy pasażerskie na odcinku Leszno – Wschowa – Głogów zostały zawieszone w roku 2011 i od tego momentu zapotrzebowanie społeczne na ich wznowienie było wielokrotnie wyrażane w formie pism kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w tym również poprzez interpelacje radnych województwa. Jak dotąd, decyzję o wznowieniu tych przewozów uzależniano od poprawy stanu infrastruktury kolejowej.

22 września 2017 roku z inicjatywy samorządów miast Głogów, Wschowa i Leszno przygotowano projekt listu intencyjnego w sprawie reaktywacji kolejowych przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 14 na odcinku Leszno – Głogów, uwzględniając tym samym oczekiwania społeczne, dotyczące zapewnienia powszechnej dostępności do usług transportu publicznego. Przygotowanie listu poprzedzone zostało rozmowami roboczymi z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym samorządu województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, przewoźników kolejowych oraz zarządcy infrastruktury PKP PLK SA. Z poczynionych ustaleń wynikało, że stan techniczny odcinka Leszno – Głogów uległ w ostatnim czasie poprawie, jednak niezbędne są dalsze inwestycje mające na celu ulepszenie parametrów technicznych tej linii, pod kątem prowadzenia ruchu pasażerskiego. PKP PLK SA zadeklarowała możliwość wykonania tych inwestycji, których łączną wartość oszacowano na kwotę około 17 mln zł. W celu podjęcia decyzji o zaangażowaniu własnych środków finansowych na ten cel, PKP PLK SA oczekiwała deklaracji ze strony organizatorów przewozów o faktycznym zamiarze wznowienia ruchu pociągów pasażerskich oraz partycypacji w kosztach remontu ze stron samosądów. Formą takiej deklaracji był przedmiotowy list intencyjny oraz porozumienie zawarte pomiędzy PKP PLK SA a Głogowem i Wschową w sprawie dofinansowania remontu linii. Wschowa udzieliła wsparcia w wysokości 500 tys. zł a Głogów 2,5 mln zł. 

Wykonany w 2019 roku remont linii umożliwił skonstruowanie oferty przewozowej dla podróżnych, która będzie konkurencyjna w stosunku do indywidualnego transportu samochodowego. Wykonane symulacje wykazały, że już obecnie czas jazdy pociągiem będzie zbliżony do czasu jazdy samochodem, a po wykonaniu w przyszłości przez PKP PLK SA kolejnych modernizacji, czas ten ulegnie dalszemu skróceniu. Transport kolejowy stanowi w tym przypadku alternatywę wobec odcinka drogi krajowej nr 12, na której występują wąskie gardła w każdym z miast. Szczególnie widoczne jest to na wjeździe do Głogowa od strony Wschowy, gdzie w okresie letnim tworzą się kilometrowe korki z powodu dużej ilości samochodów jadących z rejonu Sławy. Wznowienie przewozów kolejowych w takich warunkach jest zatem uzasadnione, gdyż daje realne szanse na przejęcie części pasażerów i odciążenie dróg. Przemawia za tym również  możliwość realnej poprawy publicznego transportu zbiorowego dla powiatu wschowskiego, który jest obecnie bardzo słabo skomunikowany z naszym województwem i nie ma bezpośredniego dostępu do kolei pasażerskiej. W skali całej sieci linia jest również istotna dla podróży z południa naszego województwa w kierunku centralnej Polski m.in. Kalisza, Sieradza i Łodzi.

Ze względu na międzywojewódzki przebieg tej trasy wznowienie kolejowych przewozów pasażerskich wymagało porozumienia się trzech sąsiadujących ze sobą województw. Odcinek linii nr 14 Leszno – Głogów ma długość ponad 44 km przy czym na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się 12,8 km, na terenie województwa lubuskiego 18 km, a na terenie województwa dolnośląskiego 13,7 km.  Każde z województw musiało zabezpieczyć we własnym budżecie środki na dofinasowanie pociągów na swoim odcinku. W naszym przypadku roczna kwota dotacji na ten cel wyniesie około 2 mln zł.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
lubuskie
dolnośląskie
Głogów
Leszno
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.