TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Poznańskim ITS-em zajmie się Siemens
TransInfo.pl - Opublikowano: 22.03.2019 12:30:50
Poznańskim ITS-em zajmie się Siemens

Siemens będzie utrzymywał poznański ITS do listopada 2021 r.

ZTM Poznań rozstrzygnął przetarg na prace utrzymaniowo-serwisowe systemu ITS (dostarczonego przez Siemensa). Umowa została podpisana z jedynym oferentem, tj. Siemens Mobility Sp. z o.o.

Kontrakt opiewa na kwotę 683 535,60 PLN. ZTM nie miał problemu z akceptacją oferty, bowiem ta mieściła się w jego budżecie (a wynosił on 750 000,00 PLN). W rezultacie Siemens będzie świadczył usługi do 30 listopada 2021 roku.


Zakres prac

Poprzez prace utrzymaniowo-serwisowe zamawiający rozumie czynności wykonywane w celu niezawodnej i wydajnej eksploatacji systemu, obejmującego takie prace jak aktualizacja systemów informatycznych, defragmentacja dysków, czy usuwanie zbędnych danych, a w przypadku urządzeń – sprawdzanie ich sprawności, pomiary elektryczne itp. Wykonawca będzie zobowiązany do reakcji na uszkodzenia i podjęcia działań naprawczych w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Z kolei czas naprawy usterki nie może przekroczyć 48 godzin. Wykonawca w toku prac utrzymaniowo-serwisowych ma zapewnić ciągłość działania systemu ITS. W zakres prac utrzymaniowych wchodzą następujące elementy:

- serwery i stacje robocze,

- system TETRA,

- tablice przystankowe,

- serwer VoIP.

Utrzymanie tablic

W zakresie utrzymania tablic przystankowych Siemens będzie musiał sprawdzić stan i pewność podłączeń wszystkich zewnętrznych kabli i przewodów oraz poprawić te, które są niepewne. Oprócz tego, w zakres zamówienia wchodzi pomiar rezystancji izolacji wszystkich kabli i przewodów zasilających tablice, a także pomiar uziemień konstrukcji wsporczych tablic. Pracom utrzymaniowym podlegają także sterowniki tablic – poprzez sprawdzenie i archiwizację konfiguracji sterownika oraz wgranie nowego oprogramowania systemowego. Prace utrzymaniowe mają polegać również na wprowadzaniu aktualizacji do całego systemu, zapewniających jego bezpieczne i prawidłowe działanie. Usługom utrzymania ma być objętych 87 tablic przystankowych.

Odbiór przedmiotu zamówienia

Zamawiający będzie dokonywał sukcesywnego odbioru przedmiotu umowy na podstawie kwartalnych raportów z wykonania prac utrzymaniowo-serwisowych, stanowiących jednocześnie oświadczenie wykonawcy o kompletności wykonanych w tym czasie prac oraz o tym, że przedmiot umowy w danym okresie rozliczeniowym został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Kwartalny odbiór przedmiotu umowy będzie uważany za dokonany w przypadku, gdy zamawiający zaakceptuje kwartalny raport z wykonania prac utrzymaniowo-serwisowych. Z kolei raport będzie przekazywany przez wykonawcę po zakończeniu każdego kwartału i ma podlegać akceptacji ZTM w terminie 5 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
serwis
ITS
Poznań
Siemens
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.