TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Polski rynek pojazdów użytkowych w październiku 2019
PZPM InfoBus.pl - Opublikowano: 13.11.2019 10:00:32
Polski rynek pojazdów użytkowych w październiku 2019

To już czwarty miesiąc ze spadkiem w obu grupach składowych - wśród samochodów ciężarowych, jak i wśród autobusów.

To już czwarty miesiąc ze spadkiem w obu grupach składowych - wśród samochodów ciężarowych, jak i wśród autobusów.

W październiku br. zarejestrowano 2 849 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, to mniej o 22,5% niż rok wcześniej. To już czwarty miesiąc ze spadkiem w obu grupach składowych - wśród samochodów ciężarowych, jak i wśród autobusów. Cały rynek od początku roku pogłębił spadek skumulowanych rezultatów, który po wrześniu był śladowy (-0,3%), a teraz wyniósł -3,2%. Wprowadzenie od połowy czerwca br. tachografów cyfrowych, spowodowało - po wyprzedzająco wyższych rejestracjach w maju i czerwcu br. przyhamowanie na rynku pojazdów użytkowych. Jednak wyraźnie zaznacza się również obniżenie koniunktury na rynku w tym segmencie. Październik to tradycyjnie jeden z lepszych miesięcy na rynku pojazdów użytkowych, jednak tym razem ich spadek r/r (-826 szt.) to częściowo efekt wysokiej bazy z poprzedniego roku, kiedy zarejestrowano rekordową liczbę 3 675 pojazdów. Wyniki ostatniego miesiąca są wyższe niż z września br. (+16,7%; + 408 szt.), podobnie jak to miało miejsce rok wcześniej kiedy rynek wzrósł o 16% m/m.

We wszystkich segmentach odnotowaliśmy wysokie spadki. Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych zmniejszyła się o 22,7% r/r, za sprawą przede wszystkim wolumenowych ciągników samochodowych (-30,8%), jak i podwozi ciężarowych (-5,4%). Jedynie niewiele ważące rejestracje samochodów specjalnych, wzrosły o 42%. Liczba nowych autobusów obniżyła się o 19,6% w porównaniu do października ub.r. a ich wydania wyniosły 225 szt. Wydania ciężarówek osiągnęły poziom 2 264szt.

Od początku roku przybyło 26 908 nowych pojazdów o DMC pow. 3,5t i jest to już mniej o 3,2% niż w tym samym czasie ub.r. To efekt spadku rejestracji zarówno w grupie samochodów ciężarowych o 2,9%, jak i w grupie autobusów o 6,5%.

Nowe autobusy o DMC>3,5T

Rynek autobusów osiągnął w październiku br. 225 rejestracji, mniej o 19,6% r/r. Początek br. od stycznia do marca, upłynął ze spadkami. W drugim kwartale obserwowaliśmy coraz wyższy wzrost. Od lipca (-35,8% r/r; sierpień -27,2% r/r; wrzesień -35,9%) notujemy w grupie autobusów głębokie spadki. Przypomnijmy jednak, że ubiegłoroczne wyniki m.in. mocno rosły przed wyborami samorządowymi, do których przygotowywały się miasta odnawiając też tabor autobusowy. Natomiast podobnie, jak w innych segmentach rynku pojazdów użytkowych, nowe wymagania dla tachografów w nowo rejestrowanych pojazdach od 15 czerwca br. mogły znaleźć odzwierciedlenie w ostatnich wynikach również w segmencie autobusów.

W grupie autobusów najcięższych od 16t. wyróżniliśmy w październiku br. w analizach PZPM 141 szt. Jest to o 15 szt. mniej (-9,6%) niż rok wcześniej i więcej o 47 szt. niż przed miesiącem (+50%).

W ogólnym rankingu marek w październiku br. przewodził MERCEDES-BENZ (96 szt.; -10%) za nim MAN (63szt.; +425%) i SOLARIS (35 szt. +84%).

Od początku roku przybyło 2196 autobusów, -6,5% mniej niż w takim samym czasie ub.r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, który wydał 957 autobusów (-3%). Na drugim miejscu SOLARIS po rejestracji 399 szt. (+9%). Za nim jest MAN z rezultatem 303 rejestracji i wzrostem (+31%). Na czwartej pozycji bez zmiany IVECO (161 szt.) z 36% wzrostem.

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. od początku br. przybyło 1231 (-8,5%) autobusów, podczas gdy rok wcześniej 1345 w analogicznym okresie. Najmocniej w tej grupie były reprezentowane autobusy marki SOLARIS (392szt.), MAN (287 szt.) i następnie MERCEDES-BENZ (240 szt.), oraz IVECO (58 szt.)

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t we wrześniu 2019r. zarejestrowano 2 624 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-22,7% r/r; -771 szt.), był spowodowany przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (1 774 szt.;

-30,8% r/r) oraz nieco wyższymi rejestracjami wśród podwozi 850 szt. (+2,2%), na które złożyły się kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych 664 szt.; -5,4 % r/r i samochodów specjalnych 186 szt.; +42%). We wszystkich grupach składowych odnotowaliśmy wzrosty w porównaniu z wynikami z września br. (w zagregowanej grupie +15,2% m/m; +347 szt.).

Rezultat skumulowanych rejestracji od początku roku (24 712 ) jest niższy niż rok wcześniej (-2,9% w skali roku). Sytuacja w rejestracjach samochodów ciężarowych do czerwca br. dodatkowo była podbudowana przez wprowadzenie nowych wymagań dla tachografów od 15 czerwca br., co jednocześnie w następnych miesiącach przyhamowało rozwój. Zaplanowane do wejścia w życie od września br. standardy WLTP m.in. dla kategorii N2 czy nowe wzory COC (świadectw homologacji) jak i wprowadzenie od września br. normy Euro VI D nie zahamowały spadku widocznego od lipca w rejestracjach. Rozwojowi rynku samochodów ciężarowych w br. sprzyjała ogólnie dobra koniunktura w gospodarce ale coraz częściej mówi się o spowolnieniu, co zaczyna zaznaczać się w wynikach nowych rejestracji. Zobaczymy jak sytuacja będzie rozwijać się w następnych miesiącach. Badania GUS ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa wykazały, po raz pierwszy od stycznia 2015r., nieznacznie negatywny poziom (-1,0) wskaźnika koniunktury, przy czym w październiku ub.r. był na poziomie 11,8 pkt. Rozwój polskiego transportu m.in. pośrednio decyduje o kształcie rynku pojazdów ciężarowych w Polsce. Transportowcy mogą spodziewać się ciągle trudnych do przewidzenia przeszkód w ich działalności związanych z Brexitem, który został nieco odsunięty ale ciągle nie jest zdefiniowany czy z tzw. Pakietem Mobilności PE.

Rejestracje wszystkich podwozi samochodów ciężarowych i specjalnych (kompletnych lub skompletowanych), zwiększyły się i wyniosły w październiku br. 850 szt. (+2,0% r/r; +44,6% m/m) wobec 833 przed rokiem i 588 miesiąc wcześniej. Przy czym wzrost wykazały tylko podwozia pod samochodami specjalnymi. Pierwsze miejsce w całej grupie zajął MAN (208 szt.). Na drugim było IVECO 188 szt., a trzecie miejsce przypadło MERCEDES-BENZ z wynikiem 141 szt. Dalej SCANIA zyskała 84 szt. a kolejne było VOLVO 76 szt. i DAF 68 szt.. Wzrost odnotowały: MAN (+14,3%) IVECO (+33,3%) i SCANIA (+2,4%), natomiast spadki – DAF (-39,3%), VOLVO (-10,6%) i MERCEDES-BENZ (-5,4%).

W grupie ciągników samochodowych w październiku 2019r. najwięcej ciągników zarejestrował DAF, który wydał 441 szt. (-29% r/r i +3% m/m). Na drugim miejscu był MERCEDES-BENZ z liczbą 334 szt.

(-20% r/r i +13% m/m), a na trzecim SCANIA (317 szt.; -35% r/r i +23% m/m). Na czwartym, ostatni miesiąc zamknął MAN (289 szt.; -33% r/r:-11% m/m). Pierwszą piątkę zamknęło VOLVO (270 szt.; -33% r/r; +11% m/m).

Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. (łącznie podwozi i ciągników) objęły w październiku 2019r. 2 254 szt. Było to mniej o 894 szt. niż rok wcześniej (-28%) i więcej o 181 szt. (+9%.) niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: DAF (504 szt.; -30% r/r), MERCEDES-BENZ (433 szt.; -18%) i SCANIA (401 szt.; -29%).

W ogólnym rankingu marek w październiku 2019r. w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t najwięcej pojazdów wydał DAF 509 szt. (-30%) uzyskując 19% tej części rynku – mniej o 2,1 pkt. proc. niż przed rokiem. Drugi był MAN 497 szt. (-19%). Jego udział wyniósł niemal 19% i był wyższy niż w ub.r. (+0,8 pkt. proc). Za nim MERCEDES-BENZ po rejestracji 476 szt. (-19%) i czwarta SCANIA które wydała 401 szt. (-29% r/r; 15% udz.). Pierwszą piątkę zamknęło VOLVO (346 szt.; -29%).

Wśród firm rejestrujących na regon (objęły 92% rynku), zasadniczą część stanowiły firmy prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 74% rynku czyli tyle samo co rok wcześniej.

Od początku roku zarejestrowano 24 712 samochodów ciężarowych pow. 3,5t i nastąpił 2,9% spadek. W całej grupie znalazło się 18 078 ciągników i ich liczebność spada w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. o 1 001 szt. (-5,2%). Wśród nich na czele jest DAF z liczbą 4504 rejestracje (- 9%) a za nim SCANIA (3908; +12%). Dalej MAN (2928; -19%), i VOLVO (2831; -4%). Pierwszą piątkę zamknął po sierpniu MERCEDES-BENZ (2740; +10%). W tym samym czasie przybyło 6 634 kompletne lub skompletowane podwozia (+4,1%; +263 szt.). Wśród nich przoduje MAN (1572) za nim, na drugiej pozycji jest MERCEDES-BENZ (1147), który wyprzedza IVECO (1064) i SCANIĘ (897) oraz DAFa (703).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku br. najwięcej pojazdów wydał DAF (5207; -10%). Za nim jest SCANIA (4805; +14%) i MAN (4500; -10%). Wyprzedzają markę MERCEDEZ-BENZ (3893 szt. +7%) i VOLVO (3511 szt. -3%).

Pierwsze dwie marki SCANIA i DAF osiągnęły po dziewięciu miesiącach br. kolejno 21% i 19% rynku. Trzeci MAN ma 18%. Kolejne dwie MERCEDES ma 15% i VOLVO 14%. Pierwsza piątka skupia po wrześniu br. 89% rynku wobec 87% przed rokiem.

Firmy rejestrujące na regon objęły 92% rynku, wśród nich zasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 77% rynku, taka sama część rynku co przed rokiem.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t. po wrześniu br. w ogólnym rankingu – pierwszy jest DAF (5110szt.; 23% udz.) po spadku o 10% Na drugim miejscu po wzroście o 14% SCANIA (4805 szt.; 21% udz.) a trzeci jest MAN (3895szt.; -14% i 17% udz.), który przed rokiem o tej porze był drugi. Dalej bez zmiany VOLVO (3503 szt.; -3%;16% udz.). Pierwszą piątkę zamyka MERCEDES-BENZ (3476 szt.; +5% i 16% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (1244), IVECO (315) a dalej FORD TRUCKS (14) za nim KAMAZ (8) i TATRA (5).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t*

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w październiku 2019 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 5 828 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów ze spadkiem o 12,3% r/r. Rynek samochodów dostawczych w ostatnich miesiącach jest zmienny – po czerwcowym spadku i stabilnym lipcu, w sierpniu odnotowano dwucyfrowy wzrost 17,3% związany przede wszystkim z wejściem w życie od 1 września br. nowego cyklu pomiaru emisji CO2 i zużycia paliwa – WLTP dla tej kategorii pojazdów co skutkowało wrześniowym spadkiem o 21,6% r/r . rejestracje w październiku zgodnie z sezonowością były wyższe niż we wrześniu (+39,9%) ale przyhamowały znacznie w porównaniu r/r. Jednak przed rokiem notowaliśmy rekordowe wysokie rezultaty dla analogicznego miesiąca w tej grupie pojazdów – przekroczyły wtedy po raz pierwszy w historii w październiku 6,6 tys. szt.

Od początku roku zarejestrowano 56 896 nowe samochody dostawcze do 3,5t., co przekłada się już tylko na 2,9% wzrost w skali roku.

Rankingi – samochody dostawcze do 3,5t

W zbiorze .xls podajemy ranking pierwszych dziesięciu modeli.

W październiku 2019 r. w rankingu samochodów dostawczych leaderem był Fiat. Nabywcy zarejestrowali 1 051 szt. samochodów tej marki tj. o 126 szt. więcej i +13,6% r/r i wobec 622 szt. miesiąc wcześniej (+69% m/m). Udział Fiata w rynku wyniósł 18%. Drugie w ostatnim miesiącu było Renault (740 szt.; -25,8%), trzeci Mercedes-Benz (681 szt. +2,7%). Za nim na czwartej pozycji uplasował się Ford (632 szt. -28,8%). Pierwszą piątkę zamknęło Iveco (575 szt.; +47,1%) a za nim Peugeot (509 szt. -4%).

W ogólnym rankingu modeli, w październiku br. na pierwszym miejscu – Renault Master (597szt.), drugi Iveco Daily (575) za nim Mercedes-Benz Sprinter (548 szt.) , kolejne miejsca zajęły dwa modele Fiata: Ducato (465) i Fiorino (322). Drugą piątkę otwiera Peugeot Boxer 292 szt..

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w październiku 2019 r. przybyło 2 857 szt. Jest to wynik niższy niż przed rokiem o 5,1% (-155 szt.) i wyższy niż we wrześniu br. o 14,4% (+359 szt.). Utrzymujący się do maja stosunkowo wysoki poziom napływu używanych, sprowadzanych z zagranicy pojazdów użytkowych, który jednak średnio nie przekraczał średniomiesięcznego poziomu z 2018r. (2,7 tys. szt.), w czerwcu przyhamował do 2,2 tys. szt. Wynik z czerwca był najniższym rezultatem dla analogicznego miesiąca od 2012, kiedy sprowadzono jeszcze mniej ( 1,9 tys. szt.). W lipcu br. przekroczył średnią dla analogicznego miesiąca z ostatnich 10. lat, o 200 szt. W ostatnim miesiącu pozostał na niższym poziomie niż rok wcześniej ale wyższym niż średnioroczna z 2018r. W całej grupie wyróżniliśmy 2 589 samochodów ciężarowych (-6,7% r/r; +17,8% m/m) i 268 autobusów (+12,6% r/r; -10,7% m/m).

Od początku roku wwieziono do Polski 26 880 (-1,6%) używane pojazdy użytkowe. W tym 24 158 (-1,9%) samochodów ciężarowych i 2722 autobusy (+1,6%). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było o 28szt. mniej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
rynek
nowe
Polska
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.