TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PFRON chce przeszkolić transport zbiorowy
TransInfo.pl - Opublikowano: 26.12.2019 10:00:16
FPRON chce przeszkolić transport zbiorowy; fot. ITS

Fundusz ogłosił przetarg na szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił przetarg na szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperta wiodącego ds. metodyki szkoleń w zakresie:

a) opracowania programu szkoleń na podstawie przygotowanych w projekcie: dokumentów dotyczących obsługi klientów o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami w trzech grupach przewoźników transportu zbiorowego: kolejowych, międzymiastowych i komunalnych;

b) opracowania materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń, tj. pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami o szczególnych potrzebach, w tym osobami z niepełnosprawnościami oraz kadry zarządzającej i pracowników działów rozwoju zasobów ludzkich przewoźników transportu zbiorowego: miejskiego, kolejowego i międzymiastowego;

c) opracowania materiałów metodycznych i instrukcji dla trenerów oraz pracowników działów rozwoju zasobów ludzkich u przewoźników objętych działaniami projektu;

d) opracowania wniosków i rekomendacji z przeprowadzonego cyklu szkoleniowego w odniesieniu do metodyki szkoleniowej i materiałów szkoleniowych;

e) udziału w 1 dniowych spotkaniach i ewentualnie 2 dniowych warsztatach powołanej w projekcie Grupy Doradczej - styczeń - marzec 2020 r. i styczeń – marzec 2023 r. (ok. 2 spotkań i ok. 1 warsztat).

Edukacyjne doświadczenie

Do opracowania programu szkoleń, materiałów szkoleniowych, materiałów metodycznych i instrukcji dla trenerów oraz pracowników działów rozwoju zasobów ludzkich u przewoźników objętych działaniami projektu zostanie powołany zespół ekspertów, w którego skład wejdą przedstawiciele PFRON oraz partnerów projektu, tj. Urzędu Transportu Kolejowego i Instytutu Transportu Samochodowego.

Zespół ekspertów będzie pracował pod kierownictwem eksperta wiodącego ds. metodyki szkoleń, który zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu.

O zamówienie mogą starać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Wskażą do realizacji zamówienia osobę, która posiada łącznie następujące cechy: 1) wykształcenie wyższe, 2) w okresie 10 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła w roli trenera szkolenia obejmujące co najmniej 3 600 godzin szkoleniowych (45 minut godzina szkoleniowa), 3) w okresie 10 lat przed terminem składania ofert opracowała co najmniej 8 programów szkoleń, 4) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki antydyskryminacyjnej, w tym zwiększania dostępności m.in. usług dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, 5) posiada doświadczenia bezpośredniej współpracy z osobami o szczególnych potrzebach, w tym osób zz niepełnosprawnościami.

Przetargowe kryteria

Data zakończenia projektu to 2023-03-31. Z kolei termin składania ofert mija 10 stycznia 2020 r.

Najkorzystniejsza ofert zostanie wybrana na podstawie kryteriów:

  • Cena brutto za 1 godzinę pracy Eksperta 35,00

  • Przeprowadzenie w roli trenera większej liczby godzin szkoleniowych w ostatnich 10 latach przed terminem składania ofert aniżeli liczba wymagana w warunkach udziału w postępowaniu 5,00

  • Opracowywanie w ostatnich 10 latach przed terminem składania ofert większej liczby programów szkoleń aniżeli liczba wymagana w warunkach udziału w postępowaniu 15,00

  • Posiadanie dłuższego aniżeli wymagane w warunkach udziału w postępowaniu doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z tematyki antydyskryminacyjnej, w tym zwiększania dostępności m.in. usług dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami 5,00

  • Koncepcja realizacji zamówienia 40,00Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
szkolenia
niepełnosprawny
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.