TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Nextbike zabiera głos w sprawie MEVO
INFOBIKE.PL - Opublikowano: 03.12.2019 18:30:58
Zdj. Z archiwum Nextbike Polska

W październiku Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wypowiedział umowę dotyczącą obsługi MEVO zawartej z NB Tricity, spółką zależną Nextbike Polska. Nextbike informuje o obecnym statusie projektu MEVO.

W październiku Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wypowiedział umowę dotyczącą obsługi MEVO zawartej z NB Tricity, spółką zależną Nextbike Polska. Nextbike informuje o obecnym statusie projektu MEVO.

Zwrócenie pieniędzy

Część użytkowników roweru Metropolitalnego Mevo, których wypowiedzenia zostały przeanalizowane i uwzględnione do 22 listopada 2019, otrzymała tego dnia zwrot środków z ich kont w systemie Mevo. Tego samego dnia do sądu został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki NB Tricity. Oznacza to, że dalsze zobowiązania tej spółki będą rozpatrywane i regulowane w odpowiedniej procedurze, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego.

Zwrócone zostały środki z kont klientów, których wartość w dniu wypowiedzenia umowy przekraczała saldo 0 zł. Odnośnie do wszystkich pozostałych osób, które złożyły lub złożą formalnie poprawne wypowiedzenie umowy, decyzje w sprawie zwrotu środków będą podejmowane w postępowaniu upadłościowym, tak jak w odniesieniu do wszystkich innych zobowiązań spółki NB Tricity.

Zabezpieczenie finansowe

Zgodnie z zawartą pomiędzy Obszarem Metropolitalnym Gdańsk–Gdynia–Sopot (OMGGS) a NB Tricity umową z 2018 roku, na rzecz OMGGS zostało udzielone zabezpieczenie wykonania umowy w formie gwarancji bankowej (4 mln PLN). Realizacja gwarancji była możliwa m.in. w przypadku, gdy na NB Tricity została nałożona kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy przez OMGGS. Tak też się stało i w związku z tym kwota gwarancji została wypłacona – OMGGS realnie dysponuje już tymi środkami. Kara umowna ma funkcję przede wszystkim odszkodowawczą, a więc ma rekompensować poniesione szkody. Środki z niej uzyskane mogą zatem zostać wykorzystane na pokrycie przez OMGGS kosztów związanych z zerwaniem umowy.

Upadłość NB Tricity

Decyzja o ogłoszeniu upadłości NB Tricity była konsekwencją braku zgody OMGGS na zaproponowane postępowanie restrukturyzacyjne – pomimo zgody pozostałych wierzycieli – oraz ostatecznie odstąpieniem przez OMGGS od umowy dostaw i obsługi projektu Mevo. OMGGS wypowiedział umowę NB Tricity 28 października 2019 roku.

Nextbike Polska nie był stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem było "Świadczenie polegające na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru metropolitalnego OMGGS". Nie jest więc zasadne kierowanie do Nextbike Polska przez Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń w oparciu o zapisy powyższej umowy.

Nextbike Polska udostępnił NB Tricity, jako wykonawcy umowy, zasoby w obszarze tzw. zdolności zawodowej w postaci doświadczenia zdobytego podczas realizowanego wcześniej zamówienia publicznego oraz w zakresie zdolności finansowej i ekonomicznej. Nie ponosi solidarnej odpowiedzialności względem NB Tricity w zakresie umowy z OMGGS.

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Nextbike
MEVO
rower miejski
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.