TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

MPK Wrocław szuka wykonawcy konserwacji torów
InfoTram.pl - Opublikowano: 22.04.2020 08:45:18
MPK Wrocław szuka wykonawcy konserwacji torów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu ogłosiło przetarg na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług konserwacji torów we Wrocławiu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu ogłosiło przetarg na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług konserwacji torów we Wrocławiu.

Zamówienie zostało podzielone na następujące zadania:

1) zadanie 1: napawanie regeneracyjne szyn i rozjazdów;

2) zadanie 2: szlifowanie szyn;

3) zadanie 3: regulacja torów i podbijanie podkładów.

Wymagane jest doświadczenie. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje zamówienia:

a) dla zadania 1: w zakresie usług polegających na napawaniu szyn rowkowych na łącznej długości nie mniejszej niż 1 000 mb szyny przez okres maksymalnie 6 miesięcy w ciągu jednego roku kalendarzowego;

b) dla zadania 2: w zakresie usług polegających na szlifowaniu szyn na torach tramwajowych lub kolejowych o łącznej długości nie mniejszej niż 5 km toru pojedynczego przez okres maksymalnie 6 miesięcy w ciągu jednego roku kalendarzowego;

c) dla zadania 3: w zakresie usług regulacji toru i mechanicznego podbijania podkładów w torowisku tramwajowym lub kolejowym o łącznej długości nie mniejszej niż 5 km toru pojedynczego przez okres maksymalnie 6 miesięcy w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Oferty można składać do 25 maja 2020 roku. Kryteria wyboru to: cena – 60% oraz termin gwarancji – 40%.  

Prace powinny zostać zrealizowane do 30 października 2020 roku.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MPK Wrocław
Wrocław
tory
torowisko
remont