TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

MPK Wrocław chce wykonać remont sieci trakcyjnej w trzech lokalizacjach
InfoTram.pl - Opublikowano: 25.05.2020 08:45:15
MPK Wrocław chce wykonać remont sieci trakcyjnej w trzech lokalizacjach

MPK Wrocław ogłosiło przetarg na wykonanie remontu sieci trakcyjnej na terenie miasta w trzech lokalizacjach.

MPK Wrocław ogłosiło przetarg na wykonanie remontu sieci trakcyjnej na terenie miasta w trzech lokalizacjach.

Stąd też zamówienie zostało podzielona na trzy zadania:

1) Zadanie A pn. "Wymiana linii nośnej na ul. Ślężnej we Wrocławiu od izolatora sekcyjnego przy ul. Weigla do izolatora przy ul. Sztabowej we Wrocławiu dla obu kierunków torów";

2) Zadanie B pn. "Wymiana przewodu jezdnego na węźle ul. Powstańców Śląskich - ul. Hallera we Wrocławiu dla wszystkich kierunków torów wraz z łukami";

3) Zadanie C pn. "Wymiana przewodu jezdnego na węźle ul. Rondo Reagana we Wrocławiu dla wszystkich kierunków torów wraz z łukami".

Oferty można składać do 5 czerwca 2020 roku.

Od oferentów wymagane jest doświadczenie. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną związaną z budową lub eksploatacją sieci trakcyjnej o łącznej wartości nie niższej niż: - dla Zadania A:

300.000,00 zł brutto, - dla Zadania B: 200.000,00 zł brutto, - dla Zadania C: 400.000,00 zł brutto,

b) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia: - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz SEP do 1 kV w zakresie dozoru i eksploatacji, - co najmniej 4 monterami z uprawnieniami SEP do 1kV w zakresie eksploatacji.

Kryteria wyboru stanowią:

Cena 60,00;

Skrócony termin realizacji 20,00;

Okres gwarancji 20,00.

Na wykonanie prac będzie 154 dni.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MPK Wrocław
Wrocław
sieć trakcyjna