TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

MPK Poznań domaga się od Elektrobudowy i ZUE ponad 20 mln zł za budowę zajezdni
PAP InfoTram.pl - Opublikowano: 07.02.2019 11:03:36
MPK Poznań domaga się od Elektrobudowy i ZUE ponad 20 mln zł za budowę zajezdni

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu złożyło pozew, w którym domaga się od Elektrobudowy i ZUE ok. 20,2 mln zł z odsetkami, w związku z budową zajezdni tramwajowej Franowo.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu złożyło pozew, w którym domaga się od Elektrobudowy i ZUE ok. 20,2 mln zł z odsetkami, w związku z budową zajezdni tramwajowej Franowo - podała Elektrobudowa w komunikacie.

Umowa została zawarta została w lipcu 2011 roku przez Elektrobudowę i ZUE jako konsorcjantów oraz MPK. Kontrakt został zrealizowany - prace zakończono w czerwcu 2015 roku.

W opinii Elektrobudowy powództwo jest bezzasadne.

"Elektrobudowa stoi na stanowisku, że zgłoszone wobec niej żądania nie mają uzasadnionych podstaw prawnych i faktycznych" - napisano.

Dodano, że umowa zawierała kary na okoliczność opóźnień w realizacji prac, do których - jak ocenia Elektrobudowa - nie doszło. Mimo to, jak argumentuje spółka, część wynagrodzenia należnego konsorcjum została potrącona przez MPK w efekcie nałożenia kar umownych.

"Tak rozliczona przez MPK część kar umownych była przez spółkę (Elektrobudowę - PAP) i ZUE kwestionowana, bowiem po stronie MPK nie powstała żadna szkoda, która byłaby następstwem wydłużenia realizacji umowy. Inwestycja została przez MPK przejęta w 2015 roku bezusterkowo" - napisano w komunikacie.

"Z tych względów w ocenie spółki żadne dalej idące roszczenia MPK nie znajdują uzasadnienia w świetle okoliczności faktycznych, jak również zasad dotyczących miarkowania kar umownych" - dodano.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
zajezdnia
MPK Poznań
Elektrobudowa
ZUE
  • Wojciech Liberda – 07.02.2019

    Niezrozumiałe trochę, wykonali... MPK odebrało, a teraz chce kasę?

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !