TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Metropolitarny SDIP w rękach Asseco
TransInfo.pl - Opublikowano: 26.03.2019 10:30:06
Metropolitarny SDIP w rękach Asseco

Jest umowa. To Asseco będzie utrzymywać SDIP na metropolitarnym obszarze ZTM.

W dniu 8 marca Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach podpisał umowę z Asseco Data Systems S.A., na mocy której Asseco będzie świadczyć usługi utrzymania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Wartość kontraktu wynosi 1 497 975,00 PLN netto.

Zadania dla Asseco

Do zadań Asseco należeć będzie świadczenie usług utrzymania SDIP na obszarze działalności ZTM, usług serwisowych tego systemu, usuwanie wad systemu ujawnionych w okresie realizacji zamówienia oraz przedłużenie gwarancji dla systemu. Usługa obejmuje utrzymanie serwisowo-eksploatacyjne wszystkich elementów systemu niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia łączności pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu. Wszelkie koszty utrzymania systemu w okresie realizacji zamówienia powinny zostać uwzględnione w wynagrodzeniu wykonawcy. Firma przedłuży okres gwarancji na zasadach i zakresie nie gorszych niż te, które obowiązują w poprzedniej umowie (z 2012 r.).

Dlaczego Asseco?

W dniu 6 marca 2019 r. nastąpiło zakończenie realizacji umowy, której przedmiotem było zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz dostawa profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i analizę ruchu. Umowa podzielona została na dwa etapy:

- pierwszy realizowany był przy udziale współfinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 – dotyczył wdrożenia systemu SDIP na obszarze KZK GOP,

- drugi obejmował 60 miesięcy utrzymania systemu w okresie trwałości projektu.

Okres trwałości w rzeczonej umowie obowiązywał w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu, pod rygorem obowiązku zwrotu środków. Z kolei zakończenie realizacji projektu należy rozumieć, jako ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków. W dniu 11 maja 2016 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych na swojej witrynie internetowej poinformowało, że zmieniono definicję okresu trwałości projektu w taki sposób, że za dzień zakończenia realizacji projektu współfinansowanego w ramach POIiŚ na lata 2007-2013 uznano dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. W związku z tym, obowiązkowy okres utrzymania systemu SDIP wydłużył się do 29 maja 2020 r.

Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości działania systemu przez cały okres trwałości inwestycji, konieczne było zawarcie umowy z wykonawcą, który posiada majątkowe prawa autorskie do systemu. Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Warszawie jest jedynym podmiotem, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do oprogramowania specjalnie stworzonego na potrzeby systemu SDIP – aplikacji SDIP, dostarczonego w ramach wcześniejszej umowy. W związku z powyższym Asseco Data Systems S.A. jest jedynym podmiotem na rynku, który może zrealizować przedmiotowe (obecne) zamówienie. Zatem usługi utrzymania SDIP mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przy tym ZTM nie jest właścicielem np. kodów źródłowych oprogramowania, co uniemożliwia jakąkolwiek ingerencję. Nie istniało też żadne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, stąd konieczny był wybór Asseco.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
serwis
SDIP
ZTM
Asseco
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.