TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Metro Warszawskie poszukuje wykonawcy napraw P4 i P5 wózków do wagonów serii 81
InfoTram.pl - Opublikowano: 04.11.2019 11:45:54
Metro Warszawskie poszukuje wykonawcy napraw P4 i P5 wózków do wagonów serii 81

Metro Warszawskie ogłosiło przetarg na wykonanie napraw rewizyjnych P4.3 i P5 wózków oraz zestawów kołowych wagonów metra serii 81.

Metro Warszawskie ogłosiło przetarg na wykonanie napraw rewizyjnych P4.3 i P5 wózków oraz zestawów kołowych wagonów metra serii 81.

Zamówienie dotyczy wykonania:

• Naprawy rewizyjnej poziomu P4.3 i P5. Wózka przedniego i tylnego wagonu metra serii 81 wraz z zestawami kołowymi,

• Naprawy rewizyjnej poziomu P4.3 i P5 zestawu kołowego wagonu metra serii 81 Ilości wózków oraz zestawów kołowych.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamówieniem opcjonalnym objęta jest naprawa rewizyjna P4.3 maksymalnie 10 sztuk wózków oraz 10 sztuk zestawów kołowych.

Na łączny zakres zamówienia składa się:

1) Zamówienie podstawowe :

a) Wykonanie naprawy typu P4.3 i P5 50 sztuk wózków;

b) Wykonanie naprawy typu P4.3 i P5 5 sztuk zestawów kołowych.

Zamówienie opcjonalne:

a) Wykonanie naprawy typu P4.3 i P5 10 sztuk wózków;

b) Wykonanie naprawy typu P4.3 i P5 10 sztuk zestawów kołowych;

c) Wykonanie wymiany osi zestawu kołowego w ilości do 90 sztuk;

d) Wykonanie wymiany dużego koła zębatego w ilości do 25 sztuk;

e) Wykonanie wymiany małego koła zębatego w ilości do 25 sztuk;

f) Wykonanie regeneracji wewnętrznej powierzchni cylindra hamulcowego lub bloku hamulcowego w ilości do 20 sztuk;

g) Wykonanie spawu ramy wózka w ilości do 2500 cm;

h) Wykonanie demontażu i montażu tulei na oś zestawu kołowego w ilości do 5 sztuk;

i) Wykonanie prostowania zwichrowanej ramy wózka w ilości do 1 sztuki.

Wymagane jest doświadczenie.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:

A) w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował usługę/usługi polegającą/polegające na naprawie co najmniej 30 sztuk wózków oraz co najmniej 30 sztuk zestawów kołowych pojazdów kolejowych.

B) w momencie realizacji zamówienia będzie dysponował poniższymi urządzeniami:

• Stanowisko technologiczne do rewizji (naprawy), zestawów kołowych i wózków,

• Stanowisko technologiczne do mycia urządzeń, suszenia, malowania,

• Prasa hydrauliczna do zaprasowania kół zastawu, z elektronicznym zapisem sił, o nacisku (około 200T) pozwalająca uzyskać wymaganą siłę wcisku określoną w instrukcji (TK/ 290/2000zm.a),

• Stanowisko do badań ultradźwiękowych zestawu kołowego, wyposażone w defektoskop elektroniczny,

• Tokarki do obróbki kół i reprofilacji zarysu profilu tocznego zestawów kołowych,

• Wyważarka z elektronicznym zapisem do dynamicznego wyważania zestawów kołowych,

• Nagrzewnica indukcyjna do zdejmowania i zakładania pierścieni łożysk maźnicy,

• Płyta traserska lub urządzenia równoważne do pomiarów ramy wózka i belki bujakowej,

• Stanowisko do badania wózka pod zadanym obciążeniem (9,5 T i 9,0 T),

• Stanowisko do próby ruchowej zestawu kołowego, z podparciem na maźnicach i napędem wałka atakującego przekładni, • Stanowisko do pomiaru sprężyn I i II stopnia zawieszenia,

• Suwnica o udźwigu min 7 t.,

• Elektroniczna średnicówka trójpunktowa do pomiaru średnicy okręgu tocznego,

• Suwmiarka do brzeży kół,

• Przyrząd do pomiaru bicia promieniowego kół,

• Suwmiarka tradycyjna,

• Zarys profilu koła monoblokowego S1002/h30/e32,5/6,6% wg PN-EN13715,

• Dalmierz,

• Metrówka,

• Średnicówki do 100 i 250,

• Szczelinomierz,

• Stanowisko technologiczne do procesu czyszczenia ram wózków: śrutowania lub piaskowania.

Oferty można składać do 12 listopada 2019 roku.

Kryteria wyboru to:

Cena wykonania napraw typu P4.3 oraz P5 72,00

Cena wykonania prac opcjonalnych 20,00

Skrócenie czasu realizacji naprawy 5,00

Przedłużenie okresu gwarancji 3,00.

 Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Metro Warszawskie
P4
P5
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !