TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Mera obsłuży biletomaty na nowych stacjach metra
- Opublikowano: 01.06.2019 12:00:34
Mera obsłuży biletomaty na nowych stacjach metra; fot. ZTM Warszawa

Wiemy, kto będzie obsługiwał automaty biletowe na nowo oddanych stacjach metra w Warszawie.

Wiemy kto będzie obsługiwał automaty biletowe należące do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie na nowo oddanych stacjach metra (3+3) wraz ze sprzedażą biletów uprawniających do korzystania z usług transportu zbiorowego w Warszawie.

Usługi te będzie świadczyła Mera-Serwis SGL Sp. z o.o. S.K.A. Umowa między zainteresowanymi stronami została zawarta w dniu 22 maja, a jej wartość to 1 422 764,00 PLN netto. Usługi będą świadczone do dnia 30 listopada 2022 roku.

Szeroki zakres

Zawarta umowa obejmuje obsługę 24 automatów biletowych i przewiduje szereg obowiązków dla Mery. O to niektóre z nich:

- kodowanie (ładowanie) biletów na kartach zbliżeniowych, a także innych informacji (w tym e-hologramów) oraz sprzedaż biletów kartonikowych zgodnie z obowiązującą taryfą przewozową ZTM, przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia,

- kodowanie na kartach zbliżeniowych biletów zakupionych przez Internet,

- utrzymanie w sprawności automatów biletowych m.in. poprzez zapewnienie usług serwisu eksploatacyjnego, technicznego i konserwacyjnego,

- zapewnienie rolek biletowych z paskiem magnetycznym oraz paskiem zabezpieczającym (hologramem),

- zapewnienie rolek do wydruku potwierdzeń m.in. z transakcji płatniczych,

- usuwanie zgłoszonych przez użytkowników lub ZTM awarii automatów,

- utrzymanie czystości automatów, w tym: bieżące usuwanie zanieczyszczeń panelu przedniego, okresowe mycie całego automatu (co najmniej raz w miesiącu lub według potrzeb), usuwanie graffiti,

- wprowadzanie wszelkich niezbędnych zmian w oprogramowaniu zgłaszanych przez ZTM, w uzgodnionych z ZTM terminach,

- wprowadzanie wszelkich niezbędnych zmian w interfejsach użytkownika oraz w funkcjonalności automatu według potrzeb i zaleceń zgłaszanych przez ZTM, w terminie uzgodnionym z ZTM,

- zapewnienie możliwości dokonywania płatności gotówką według nominałów obecnie stosowanych w automatach,

- uzupełnianie według potrzeb automatów w bilon lub banknoty do wydawania reszty,

- zapewnienie możliwości dokonywania płatności kartami płatniczymi stykowymi oraz bezstykowymi,

- zapewnienie zgodności zastosowanego rozwiązania obsługującego transakcje bezgotówkowe z aktualnymi wymaganiami organizacji wydających karty płatnicze,

- zapewnienie współpracy automatu z kartą zbliżeniową oraz innymi nośnikami zbliżeniowymi zaakceptowanymi przez ZTM, na których będzie możliwość zakodowania wskazanych przez ZTM biletów z taryfy przewozowej ZTM oraz innych informacji w tym e-hologramów,

- niezwłoczne podejmowanie czynności serwisowych, w miejscu zainstalowania automatów poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych podzespołów, realizowanych w godzinach od 6:00 do 22:00, w czasie nie przekraczającym 6 godzin w dni robocze oraz 8 godzin w pozostałe dni, od chwili uzyskania informacji na temat nieprawidłowego działania automatu przy założeniu, że godziny upływające od zgłoszenia do podjęcia interwencji w miejscu instalacji, liczone są tylko w przedziale 6:00 – 22:00, a ewentualna pozostała część podlega przesunięciu na kolejny okres,

- niezwłoczne informowanie ZTM o wszelkich awariach i uszkodzeniach automatów powodujących ich wyłączenie na okres dłuższy niż 12 godzin,

- zapewnienie możliwości wyświetlania w biletomacie plansz reklamowych przygotowanych przez ZTM lub inne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy,

- ubezpieczenie automatów wraz z zawartością od zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji,

- wdrażanie zmian w systemie biletowym, po uprzednim otrzymaniu od ZTM niezbędnych informacji i wytycznych dotyczących modyfikacji,

- zapewnienie zamawiającemu możliwości bezpośredniego pobrania danych o sprzedaży biletów z każdego automatu,

- zapewnienie zdalnego wyłączenia, zrestartowania, zablokowania automatu.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
serwis
biletomat
Mera
Warszawa
ZTM Warszawa
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.