TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Małopolska kupuje kolejne ezt-y. Co najmniej siedem czteroczłonowych składów
InfoRail.pl - Opublikowano: 23.01.2020 11:45:06 1 komentarz
Małopolska kupuje kolejne ezt-y. Co najmniej siedem czteroczłonowych składów

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił przetarg na zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych. Jak ustaliliśmy składy trafią do Kolei Małopolskich.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił przetarg na zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych. Jak ustaliliśmy składy trafią do Kolei Małopolskich.

Przedmiot zamówienia podstawowego obejmuje:

1) dostawę 7 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w wersji czteroczłonowej, przeznaczonych do obsługi połączeń aglomeracyjnych wraz z dokumentacją,

2) świadczenie kompleksowej usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej przez okres 5 lat,

3) udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego każdego ezt w wersji czteroczłonowej,

4) przeszkolenie pracowników zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,

5) udzielenie licencji na oprogramowanie i dokumentację.

Tabor dostosowany będzie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności – m.in. osób z niepełnosprawnościami (w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych lub niedowidzących oraz niesłyszących lub niedosłyszących), kobiet w ciąży, osób o niskim wzroście (w tym dzieci), osób z ciężkim bagażem lub starszych, osób z zagranicy, nieznających lokalnego języka.

W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje:

1) opcję nr 1, w ramach której Zamawiający przewiduje dostawę do 2 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w wersji czteroczłonowej, wraz z usługami o których mowa powyżej;

2) opcję nr 2, w ramach której Zamawiający przewiduje dostawę depozytu zespołów, podzespołów i części.

Oferty można składać do 25 lutego 2020 roku. Będą one oceniane według kryteriów:

Termin dostawy – 40% oraz

Cena – 60%.

W przetargu może brać udział wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie, co najmniej 4 fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, z których każdy był co najmniej dwuczłonowy z kabinami maszynisty umieszczonymi po przeciwległych stronach.

Małopolska eksploatuje już składy dostarczone zarówno przez PESĘ, jak i Newag. Jak będzie tym razem? Czekamy na oferty.  

Inwestycja w transport kolejowy to jeden z naszych priorytetów. Rozwijamy infrastrukturę kolejową nie tylko poprzez zakup nowych pociągów, ale również budujemy nowe zaplecze dla taboru kolejowego. Wszystko w trosce o jakość usług i komfort pasażerów - mówi Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Chcemy, aby nasze pociągi były wyborem Małopolan zarówno w drodze do pracy jak i podczas podróżowania po Małopolsce w celach rekreacyjnych czy turystycznych - dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to ponad 250 mln zł. Inwestycja będzie współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


 Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Małopolska
ezt
przetarg
  • DarekP – 23.01.2020

    Patrząc na kryterium czasu dostawy to chyba Pesa jest bez szans.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.