TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kujawsko-pomorscy kolejarze z Przewozów Regionalnych skarżą się na marszałka
InfoRail.pl - Opublikowano: 06.05.2019 09:23:10
Kujawsko-pomorscy kolejarze z Przewozów Regionalnych skarżą się na marszałka

Do posłanki Anny Sobeckiej zwrócili się pracownicy spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział kujawsko-pomorski z siedzibą w Bydgoszczy. Ze skargą ma marszałka.

Do posłanki Anny Sobeckiej zwrócili się pracownicy spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział kujawsko-pomorski z siedzibą w Bydgoszczy. Ze skargą ma marszałka.

Wskazali, że z podanego do publicznej wiadomości przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego ogłoszenia o zamiarze dokonania postępowania przetargowego, na wykonanie publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych na terenie województwa na okres od 2020 do 2035 roku, mogą wyniknąć niekorzystne dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. konsekwencje. Stosownie do prawa unijnego i krajowego, właściwy organ, może podjąć decyzję o bezpośrednim udzieleniu zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczeniu usług publicznych w zakresie transportu kolejowego. 10 lat temu marszałek województwa kujawsko-pomorskiego powierzył realizację tak zwanego pakietu spalinowego Arrivie sp. z o.o., zaś pakietu elektrycznego – Przewozom Regionalnym sp. z o.o.

Jak wskazują pracownicy Przewozów Regionalnych, obecna decyzja marszałka województwa nie daje gwarancji, że polska firma jaką są Przewozy Regionalne, będzie dalej funkcjonowała na rynku przewozowym, a nawet będzie groziła jej likwidacja. Jest to tym bardziej niepokojące, że w innych województwach, marszałkowie zdecydowali się na powierzenie usług publicznych w transporcie kolejowym dotychczasowym przewoźnikom.

Co na to resort infrastruktury? W odpowiedzi wiceminister Andrzej Bittel wyjaśnił, że zasady organizowania pasażerskich przewozów kolejowych określają przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z jej przepisami organizowanie przewozów pasażerskich transportem kolejowym na obszarze województwa należy wyłącznie do właściwych miejscowo samorządów województw, które podejmują decyzje w tym obszarze samodzielnie i suwerennie. To organizator transportu publicznego, w tym przypadku marszałek województwa, posiada niezbędne kompetencje do optymalnego organizowania usług przewozowych. Do jego zadań należy m.in. planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Organizator przewozów na terenie województwa należy (jako jednostka samorządu terytorialnego) do sektora finansów publicznych i realizuje swoje zadania z zakresu przewozów otrzymując na ten cel środki z budżetu województwa. Są to zatem środki publiczne. W związku z tym, wydatki związane z organizacją przewozów muszą być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych. Ustawodawca dał organizatorowi przewozów pewne możliwości w zakresie wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego, tj. podmiotu, z którym zawrze umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Należą do nich: wybór w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, wybór na podstawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, a także możliwość bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zastosowanie właściwego trybu wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego jest wyłączną kompetencją organizatora publicznego transportu zbiorowego. Ustawa nie zawiera przepisów, które mogłyby stanowić dla ministra właściwego do spraw transportu podstawę do ingerencji w decyzje regionalnego organizatora kolejowego transportu publicznego dotyczące organizacji regionalnego rynku przewozów. Minister właściwy do spraw transportu nie ma więc prawnej możliwości wpływu na decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie trybu wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w obszarze kolei na lata 2020 – 2035 – trafnie zauważył Bittel.

Skarga kolejarzy z Przewozów Regionalnych, którzy nie po raz pierwszy próbowali wpływać na działania marszałków, okazała się w tym przypadku nieskuteczna.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
kujawsko-pomorskie
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.