TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kto zaprojektuje gorzowskie centrum przesiadkowe
TransInfo.pl - Opublikowano: 03.03.2019 15:00:37
Kto zaprojektuje gorzowskie centrum przesiadkowe

Gorzów blisko budowy centrum przesiadkowego. Jest przetarg na projekt.

Gorzów Wielkopolski przymierza się do budowy centrum przesiadkowego. Miasto ogłosiło już przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. 

Prace projektowe potrwają około dziewięciu miesięcy. Początek robót przy budowie Centrum przesiadkowego w Gorzowie jest planowany na trzeci kwartał przyszłego roku.

Koncepcję architektoniczną, obejmującą budowę węzła przesiadkowego i modernizację dworca PKP w Gorzowie, w wyniku przetargu, wygrała gorzowska firma Autorskie Atelier architekta Leszka Horodyskiego. Koncepcja zakłada, że w jednym zadaszonym miejscu będziemy mogli przesiąść się z pociągu, czy autobusu komunikacji międzymiastowej do tramwaju, autobusu MZK lub taksówki. Pojawią się kasy biletowe, wspólne dla wszystkich przewoźników, punkt informacji pasażerskiej, biletomaty oraz elektroniczne tablice, informujące o przyjazdach i odjazdach

Plany nowej rzeczywistości

Zamawiana dokumentacja ma ona dotyczyć ulicy Dworcowej i węzła przesiadkowego przy dworcu PKP. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie przez wykonawcę prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres inwestycji. Wszystkie projekty objęte przetargiem mają powstać najpóźniej w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy. Z kolei roboty budowlane planowane są na następny rok

Projekt ma objąć następujące elementy:

- przebudowę ul. Dworcowej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Składowej (odcinek około 200 m),

- przebudowę placu przed dworcem,

- budowę zadaszenia węzła przesiadkowego,

- przebudowę parkingów,

- przebudowę torowiska,

- przebudowę sterowania ruchem tramwajowym, z uwzględnieniem docelowych rozwiązań w tym zakresie na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Dworcowej,

- przebudowę sieci trakcyjnej z uwzględnieniem braku możliwości montażu sieci do budynków,

- przebudowę istniejących zjazdów, przejazdów, chodników i sieci uzbrojenia podziemnego,

- budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,

- przebudowę/budowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych,

- budowę przystanków tramwajowych,

- budowę monitoringu tj. 2 kamer na placu przed dworcem wraz z podłączeniem do sieci monitoringu miejskiego i budowę 2 tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP),

- przebudowę przejść dla pieszych i dojść do przystanków komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie przejść dla osób niepełnosprawnych w tym niedowidzących,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych wraz z jego zatwierdzeniem przez zarządcę drogi,

- przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,

- budowę/przebudowę oświetlenia wraz z wymianą słupów oraz opraw z sodowych na LED-owe,

- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym, który będzie zawierał m. in. analizę i aktualizację sygnalizacji świetlnej, wyznaczenie dróg rowerowych (uwzględniając planowany system dróg rowerowych w Gorzowie Wlkp.) z dostosowaniem układu sterowania zwrotnic sygnalizacji świetlnej do docelowego.

Cele inwestycji

Celem inwestycji jest stworzenie miejsca dla podróżnych, które łączyłoby ze sobą wszystkie dostępne środki komunikacji (transportowej), będącego przyjaznym dla wszystkich użytkowników, pasażerów oraz mieszkańców miasta, jak również pracowników instytucji transportowych. Zintegrowane centrum podróży (ZCP) łączyć będzie ze sobą komunikację kolejową, autobusową (autobusy podmiejskie oraz dalekobieżne) komunikację miejską (autobusową i tramwajową) transport samochodami osobowymi własnymi, taksówki, rowery oraz ruch pieszy. Głównym założeniem projektowym i inwestycyjnym jest to, aby w jednym miejscu podróżni mogli zmienić środek lokomocji na bardziej optymalny lub jedynie możliwy. Jednocześnie, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, jest potrzeba wytworzenia przestrzeni urbanistyczno-społecznej umożliwiającej w miły sposób, w atrakcyjnych warunkach spędzić czas oczekiwania na transport lub spędzić miło czas bez konieczności podróżowania (plac miejski). Węzeł przesiadkowy – zintegrowane centrum podróży pełnić ma rolę integracyjną polegającą na powiązaniu głównych obiektów transportu publicznego zapewniając sprawną i bezpieczną obsługę pasażerów. Środki transportu przeznaczone do integracji komunikacyjnej w ramach ZCP to:

- linia tramwajowa,

- kolej aglomeracyjna, regionalna,

- koleje dalekobieżne,

- autobusy lokalne, regionalnie, dalekobieżne i międzynarodowe oraz charter,

- taksówki dowożące pasażerów,

- limitowany dostęp samochodami głównie dla podwiezienia pasażerów "Kiss & Ride".

Warunki przetargu

Wykonawcy zainteresowani sporządzeniem dokumentacji projektowej mogą składać oferty do dnia 26 marca. Wówczas też nastąpi otwarcie złożonych ofert. Z kolei wśród kryteriów oceny ofert zamawiający przewidział: cenę (60%), doświadczenie projektanta branży drogowej (20%), doświadczenie projektanta branży trakcyjnej (20%).
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
węzeł
Gorzów Wlkp.
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.