TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kraków szykuje koncepcję linii tramwajowej do osiedla Rżąka a nawet do Wieliczki
InfoTram.pl - Opublikowano: 22.07.2020 15:45:30
Kraków szykuje koncepcję linii tramwajowej do osiedla Rżąka a nawet do Wieliczki

Urząd Miasta Krakowa opublikował ogłoszenie – w formie zapytania o cenę – na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride.

Urząd Miasta Krakowa opublikował ogłoszenie – w formie zapytania o cenę – na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride.

Oferty można składać do 21 sierpnia 2020 roku. Kryteria wyboru stanowią:

Dodatkowe doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia - Waga: 42

Cena - Waga: 58.

Od wykonawców wymagane jest doświadczenie. Trzeba wykazać się, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonało się i opracowało (tzn. zakończyło) łącznie:

1. co najmniej jedno opracowanie (koncepcję techniczną lub projekt budowlany) w zakresie projektowania tras tramwajowych o długości minimum 1 km toru podwójnego, wraz z pętlą końcową,

2. co najmniej jedno opracowanie (koncepcję techniczną lub projekt budowlany) w zakresie projektowania dróg klasy co najmniej G o długości co najmniej 1 km,

3. co najmniej jeden wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji drogowej lub tramwajowej obejmujący raport oceny oddziaływania na środowisko zakończony uzyskaniem ostatecznej decyzji.

Szacunkowa wartość zamówienia to ponad 975 tysięcy zł brutto, a termin wykonania to listopad 2021 roku.

Nowa linia tramwajowa ma połączyć istniejące już torowisko w ulicy Wielickiej na wysokości przystanku Prokocim Szpital z pętlą zlokalizowaną w pobliżu os. Rżąka. Wykonawca będzie musiał przygotować co najmniej cztery warianty, w tym dwa zostaną określone przez Urząd Miasta. Wykonawca ma również przeanalizować możliwość przedłużenia linii tramwajowej w kierunku Wieliczki, z przekroczeniem autostrady A4.

Po nowej trasie tramwaje mają jeździć z prędkością minimalną 20 km/h oraz maksymalną 50 km/h. Będą miały również priorytet. Przy nowej pętli powstanie parking P+R.  


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Kraków
pętla
P+R
parking