TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej za poprawkami do projektu budżetu na 2020 r.
PAP InfoShip.pl - Opublikowano: 10.01.2020 18:00:11
Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej za poprawkami do projektu budżetu na 2020 r.

Sejmowa komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej pozytywnie zaopiniowała w piątek zgłoszone przez Dariusza Wieczorka z Lewicy poprawki do projektu budżetu na 2020 r. Dotyczą one m.in. zwiększenia wydatków na wynagrodzenia ratowników morskich i uczelnie morskie.

Sejmowa komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej pozytywnie zaopiniowała w piątek zgłoszone przez Dariusza Wieczorka z Lewicy poprawki do projektu budżetu na 2020 r. Dotyczą one m.in. zwiększenia wydatków na wynagrodzenia ratowników morskich i uczelnie morskie.

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrzyła w piątek fragment projektu budżetu na 2020 r. będący w jej właściwości. Pozytywnie zaopiniowano m.in. części dotyczące gospodarki morskiej, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa i rybactwa, czy planu finansowego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Odnosząc się do części dotyczącej gospodarki morskiej wiceminister w MGMiŻŚ Anna Moskwa mówiła, że ta część budżetu w swoich zadaniach i źródłach finansowania oraz w wydatkach nie zmieni się. Wskazała przede wszystkim na zadania urzędów morskich, w tym programy ochrony brzegów morskich i zadania wynikające z potrzeb bieżących w ramach tych działań.

Dodała, że nastąpiło pewne zwiększenie w tej części budżetu, co jest związane z realizacją przekopu Mierzei Wiślanej. Zwróciła uwagę na wzrost kosztu materiałów i pracy, co powoduje wyższe w tym roku wydatki o 50 mln zł wobec pierwotnego planu. "Wchodzimy w istotną fazę realizacji tej inwestycji w tym roku. Wykonawca jest już na placu budowy. Ta istotna część prac budowalnych będzie w tym roku realizowana" - tłumaczyła.

Odnosząc się do wzrostu wynagrodzeń powiedziała, że jest on taki sam, jak w całym sektorze finansów publicznych, wyniesie 6 proc. "Dodatkowo mamy kwotę dla urzędów morskich (...) do rozdysponowania pomiędzy pracowników urzędów morskich, to jest 3,5 mln zł - podwyżka na ten rok" - dodała.

Obecni na sali związkowcy pytali m.in., czy będą pieniądze na podwyżki w morskich służbach poszukiwania i ratownictwa SAR. Mówili, że obiecywano 4,5 mln zł, a będzie 6-proc. podwyżka, jak we wszystkich działach. Jak informowano, mimo dotychczasowych i przewidzianych podwyżek, średnie wynagrodzenie np. w urzędzie morskim w Gdyni będzie wynosić ok. 4438 zł miesięcznie po uwzględnieniu 6-proc. wzrostu płac i będzie niższe o ok. 1900 zł od średniego miesięcznego wynagrodzenia w służbie cywilnej.

Według związkowców najbardziej niedoinwestowani jeśli chodzi o płace są członkowie załóg statków i pracownicy centrów ratowniczych - na przykład płaca zasadnicza starszego marynarza wynosi 2360 zł, w niej zawiera się ryczałt za pracę w nocy. Razem daje to - jak obliczono - stawkę 3,06 zł za godzinę pracy i 2,66 zł. Za 14 godzin gotowości do podjęcia akcji ratowniczej marynarz otrzymuje więc 37,24 zł. Związkowcy wnioskowali, aby ratownicy dostali podobny wzrost wynagrodzeń, jak pozostali pracownicy urzędów morskich, ostrzegali przed możliwymi odejściami z pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników.

"Jesteśmy w stałym dialogu co do wynagrodzeń i robimy wszystko, żeby te wynagrodzenie wyrównać" - mówiła wiceminister Moskwa. Poinformowała, że średnie wynagrodzenie zasadnicze w urzędach morskich na koniec września 2019 r. wyniosło 5526 zł, a w SAR - 5403 zł. Dodała, że w latach 2018-2020 na podwyżki wydano 17 mln zł. "Uczciwie mówimy, że na ten rok to są te kwoty, które możemy przeznaczyć i uważany, że powinniśmy - na chwile obecną - przeznaczyć" - dodała.

Poprawkę związaną m.in. ze wzrostem wynagrodzeń złożył Wieczorek z Lewicy. Przewiduje ona zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników morskiej służby poszukiwania i ratownictwa o 3,5 mln zł. Pozostałe dwie przygotowane przez niego poprawki dotyczą szkolnictwa morskiego. Jedna zakłada wzrost wydatków inwestycyjnych akademii morskiej w Szczecinie o 5 mln zł, a druga zwiększenie o 35 mln zł subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego i dydaktycznego wyższych uczelni morskich. Wzrosty mają być sfinansowane poprzez zmniejszenie rezerwy na organizowanie wyborów i referendów, w której - jak wskazał - jest 534 mln zł. "Nie sądzę, żeby wybory prezydenckie tyle kosztowały" - argumentował poseł. Złożone przez niego poprawki uzyskały pozytywną rekomendację komisji.

Wieczorek pytał ponadto o przyczyny planowanego wyniku finansowego Wód Polskich w wysokości minus 350 mln zł.

Wiceminister poinformowała, że zasadnicza część budżetu Wód Polskich to dotacja - 522 mln zł. W niej mieści się realizacja wszystkich zadań statutowych. "Wody Polskie finansują się - poza dotacjami - pożyczką Banku Światowego i różnymi środkami europejskimi (...)" - tłumaczyła. Do tego dochodzą przychody własne np. z tytułu opłat.

"Te opłaty pojawiają się w budżecie w trybie kwartalnym, ściągane na podstawie oświadczeń (...) Ten wynik Wód Polskich jest zawsze dynamiczny i trudno powiedzieć, jak w przypadku innych jednostek, że zamyka się kwotą +zero+, czy +plus+" - mówiła. Moskwa zapewniła przy tym, że Wody Polskie działają w sposób stabilny, stały i dalej realizują swoje inwestycje.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
żegluga
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.