TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Komisja Europejska nie zajmie się warszawskim przetargiem
InfoRail.pl - Opublikowano: 30.04.2019 09:34:18
Komisja Europejska nie zajmie się warszawskim przetargiem

Komisja Europejska nie będzie zajmowała się warszawskim przetargiem na tramwaje. Z takim wnioskiem wystąpił europoseł Kosma Złotowski.

Komisja Europejska nie będzie zajmowała się warszawskim przetargiem na tramwaje. Z takim wnioskiem wystąpił europoseł Kosma Złotowski.

W interpelacji pisał on, iż w dniu 8 lutego władze Warszawy ogłosiły wyniki przetargu na zakup 213 nowych tramwajów, który wygrała koreańska firma Hyundai. Decyzja ta budzi wątpliwości związane z faktem, że Hyundai nigdy wcześniej nie realizował tego typu zamówień w żadnym państwie UE. Również oferta cenowa koreańskiej firmy wydaje się zaskakująco niska, biorąc pod uwagę fakt, że nie posiada ona adekwatnego zaplecza produkcyjnego w UE do zrealizowania tak dużego zamówienia.

W swojej rezolucji z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie konkurencyjności europejskiej branży zaopatrzenia kolei PE zwrócił się do Komisji o monitorowanie pozaeuropejskich inwestycji kolejowych w państwach członkowskich UE oraz o zagwarantowanie przestrzegania europejskich przepisów w dziedzinie zamówień publicznych, np. przepisów dotyczących rażąco niskich ofert i nieuczciwej konkurencji oraz zachęcał do badania sytuacji potencjalnych oferentów spoza Europy przedstawiających oferty w UE.

Biorąc pod uwagę wspomnianą rezolucję oraz fakt, że zakup ten będzie finansowany w znacznej mierze z funduszy unijnych, europoseł zadał dwa pytania:

1) Czy Komisja zamierza zbadać wyniki tego przetargu w zakresie nieuczciwej konkurencji oraz sprawdzić, czy oferta Hyundai dla Warszawy nie jest rażąco niska?

2) Czy w opinii Komisji wybór przez władze Warszawy oferty firmy Hyundai, która nie ma wystarczającego doświadczenia i zaplecza produkcyjnego oraz miała w przeszłości sądowy zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, daje gwarancję efektywnego wykorzystania funduszy europejskich?

W dość lakonicznej odpowiedzi komisarz Corina Crețu stwierdziła, że zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego, w ramach której działa polityka spójności, władze krajowe ponoszą główną odpowiedzialność za wdrażanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych poprzez swoje systemy zarządzania i kontroli. Komisja nie jest zaangażowana w wybieranie indywidualnych projektów wspieranych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Projekty wybierane są przez krajowe lub regionalne instytucje zarządzające programów operacyjnych w oparciu o cele programu, kryteria wyboru i dostępne zasoby finansowe.

Zgodnie z rozporządzeniem 1303/2013 państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, aby wszystkie wydatki objęte europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi były legalne i prawidłowe, a tym samym zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.

Do tej pory Komisja nie otrzymała żadnych informacji o ewentualnych nieprawidłowościach związanych z zakupem przedmiotowego taboru kolejowego lub niezgodności z odpowiednim prawem krajowym lub unijnym.

Wszystko zatem wskazuje na to, że Hyundai już niebawem podpisze umowę z Tramwajami Warszawskimi.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Komisja Europejska
Tramwaje Warszawskie
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.