TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kolejny przewoźnik chce wydzierżawić pociągi
InfoRail.pl - Opublikowano: 07.02.2020 11:45:07
Kolejny przewoźnik chce wydzierżawić pociągi

Mamy kolejny przetarg na dzierżawę taboru. Tym razem ogłosiły go Koleje Małopolskie.

Mamy kolejny przetarg na dzierżawę taboru. Tym razem ogłosiły go Koleje Małopolskie.

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych od dnia 15 marca 2020 r. do końca okresu trwania umowy, tj. 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem pojazdy muszą być wolne od wad. Nie mogą być obciążone prawami osób trzecich, które ograniczałyby lub wyłączały wykonanie umowy oraz nie mogą stanowić przedmiotu żadnego postępowania sądowego, egzekucyjnego lub administracyjnego, w wyniku którego nastąpiłoby lub mogłoby nastąpić jakiekolwiek ograniczenia tytułu prawnego do pojazdów.

Muszą spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ, być sprawne technicznie oraz posiadać kompletne wyposażanie producenta. Wszystkie muszą być tej samej serii, kompatybilne i współpracujące między sobą w zakresie trakcji wielokrotnej w dowolnej konfiguracji. Wykonawca musi posiadać dla nich dokumentację DSU oraz DTR.

Liczba członów pojedynczego zespołu nie może być mniejsza niż 3 człony. Pojazdy powinny być przystosowane do poruszania się po torach o rozstawie szyn 1 435 mm, pod napięciem zasilania 3 kV DC z sieci trakcyjnej, zgodnie z obowiązującymi normami. Muszą być wyposażone w hamulec pneumatyczny, elektropneumatyczny, elektrodynamiczny. Możliwe musi być wykonanie uproszczonej próby hamulca możliwe z panelu operatorskiego w kabinie maszynisty. Prędkość eksploatacyjna pojazdów nie może być mniejsza niż 120 km/h. Liczba miejsc w pojeździe nie może być mniejsza niż 300, w tym siedzących nie mniejsza niż 150 (dla obliczenia liczby miejsc stojących należy przyjąć wskaźnik 4 osoby/m2).

Napęd pojazdu powinien być realizowany silnikami trakcyjnymi asynchronicznymi prądu przemiennego o łącznej mocy dla pojedynczego pojazdu min. 900 kW. Pojazdy muszą być wyposażone w co najmniej 1 toaletę w obiegu zamkniętym, przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny maszynisty, cyfrowy monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Muszą być także przystosowane do montażu co najmniej 1 automatu biletowego, tj. przewidziane miejsce oraz doprowadzone zasilanie (napięcie 24 V DC ± 4 %, moc maksymalna 300 W, prąd zasilania w stanie spoczynku (bez dogrzewania) 2 A, w stanie spoczynku (z dogrzewaniem) 6 A, w stanie pracy (z dogrzewaniem lub bez) 6 A.

Dalej pojazdy muszą posiadać system informacji pasażerskiej obejmujący: tablice zewnętrzne boczne w technologii LED co najmniej 1 na człon, tablice czołowe w technologii LED 1 na każdym czole, tablice wewnętrzne w technologii LED lub LCD co najmniej 2 na człon, mieć zainstalowany w kabinach maszynisty panel operatorski do dynamicznej prezentacji służbowego rozkładu jazdy pociągów, opartego na danych z systemu SKRJ' system dynamicznego rozkładu jazdy po wybraniu numeru pociągu winien automatycznie przekazać wymagane informacje o wybranej trasie do systemu informacji pasażerskiej w celu wyświetlenia informacji zgodnej z rozporządzeniem w sprawie oznakowania pojazdów, pojazdy muszą posiadać dopuszczenie UTK do poruszania się po torach PKP PLK (spełniają warunki określone dla danej serii w świadectwie typu lub zezwoleniu). W przypadku wyposażenia pojazdu w system identyfikacji położenia na podstawie lokalizacji GPS, wykonawca powinien umożliwić zamawiającemu dostęp do aplikacji prezentującej lokalizację pojazdów.

Pojazdy muszą posiadać aktualne świadectwa sprawności technicznej lub dokumenty umożliwiające wystawienie świadectwa sprawności technicznej przez zamawiającego, pojazdy w okresie dzierżawy nie mogą podlegać wyłączeniom z eksploatacji na wykonanie przeglądów P3, P4, P5 chyba, że Wykonawca zapewni pojazd zastępczy tej samej serii, spełniający wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Wykonawca wyrazi też zgodę zamawiającemu w zakresie wykonywania czynności utrzymania poziomu P1 i P2 samodzielnie lub przez wskazanego podwykonawcę. W trakcie oględzin technicznych oraz w momencie wydania, pojazdy muszą posiadać aktualny przegląd P1.

Jedyne kryterium wyboru stanowi cena.

Oferty można składać do 10 marca 2020 roku.

 Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Małopolskie
ezt
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.