TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kolejne nabory z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
InfoBus.pl - Opublikowano: 13.11.2019 09:00:36
Kolejny nabór do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

8 listopada br. kilka województw ogłosiło ponowny nabór wniosków o objęcie dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Sprawdź, czy Twój region jest na liście.

8 listopada br. kilka województw ogłosiło ponowny nabór wniosków o objęcie dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Sprawdź, czy Twój region jest na liście.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej stanowi odpowiedź rządu na zjawisko pogłębiającego się wykluczenia komunikacyjnego dotykającego w szczególności tereny poza dużymi miastami. Organizatorzy publicznego transportu mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest organizator publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730), z wyłączeniem związku metropolitalnego i ministra właściwego do spraw transportu.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Teraz mamy kolejną turę naboru wniosków.

Świętokrzyskie

O nowym naborze wniosków na 2020 rok w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek. Dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono łącznie pulę 55 620 352 zł.

Dokumenty można składać od 13 do 29 listopada. Po rozpatrzeniu wniosków, od 23 grudnia organizatorzy publicznego transportu zbiorowego będą mieli możliwość zawierania umów z operatorami, co pozwoli na uruchomienie przewozów już od stycznia 2020 roku.

W 2019 r., w wyniku naboru z sierpnia, 13 organizatorów uruchomiło 34 linie przewozowe o łącznej długości 1 261,37 km. Dopłata z budżetu państwa wyniosła 236 423,96 zł. W II naborze (uzupełniającym) udział wzięło 6 organizatorów, którzy planują uruchomić 10 linii o łącznej długości 466,9 km. Wnioskowana dopłata z budżetu państwa wynosi 30 835,76 zł.

Pomorskie

Wojewoda Pomorski ogłosił nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok. Nabór prowadzony będzie od 13 do 29 listopada 2019 roku. Pomorskie (na 2020 r.) otrzyma 41 213 540,28 złotych.

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy epuap. Termin ostatecznego wpływu wniosków – 29. 11. 2019 roku (wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie).

Wojewoda Piotr Ćwik zachęca małopolskie samorządy do składania wniosków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Małopolskie

Wojewoda małopolski ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w 2020 r. dopłat do deficytu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wnioski należy składać w terminie do 29.11.2019 r.

Kwota przeznaczona dla województwa małopolskiego w przyszłym roku wynosi 42 129 687,24 zł.

Opolskie

Wojewoda Opolski ogłosił nabór wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wysokość środków dla województwa opolskiego na rok 2020 przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 31 045 690,35 zł.

Wnioski o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą można składać w terminie od dnia 13.11.2019 r. do 29.11.2019 r.

Łódzkie "Przywraca Przystanki"

W dniu 8 listopada br. Wojewoda Łódzki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2019. Termin składania wniosków został wyznaczony od 13 – 29 listopada 2019 r.

Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywała do końca 2021 r. Na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r. przeznaczone zostało 800 mln zł. Środki przyznane na województwo łódzkie w 2020 r. w bieżącym naborze wynoszą 44 161 530,65 zł.

Mazowiecki już po

28 października wojewoda mazowiecki poinformował o wyniku II naboru wniosków o objęcie dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Samorządy złożyły 13 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzonych zostało 9 wniosków (3 powiaty i 6 gmin).

W sumie wnioski objęły 28 lokalnych połączeń, o łącznej długości 841,2 km. Wnioski opiewają na szacunkową kwotę 147 207,80 zł.

Wnioski złożyły powiaty: gostyniński, szydłowiecki (po 2 połączenia) i ostrołęcki (5 połączeń) oraz gminy: Raszyn, Leoncin, Jakubów, Dąbrówka (po 1 połączeniu), Staroźreby (13 połączeń), Michałowice (2 połączenia).

Na Mazowszu dodatkowy nabór wniosków o objęcie dopłatą w 2019 roku, ze środków Funduszu, realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przez dopłatę do ceny usługi, uruchomiony został 12 września br. Dofinansowanie przyznane zostało na podstawie Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
linie
FRPA
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Pomorskie
Świętokrzyskie
Opolskie Łódzkie
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.