TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Wielkopolskie utrzymają kursowanie pociągów z parowozami
InfoRail.pl - Opublikowano: 08.11.2019 10:45:06
Koleje Wielkopolskie utrzymają kursowanie pociągów z parowozami

Koleje Wielkopolskie chcą utrzymać kursowanie pociągów z parowozami. Przewoźnik ogłosił przetarg na świadczenie takiej usługi, przy czym faworyt jest oczywisty – Parowozownia Wolsztyn.

Koleje Wielkopolskie chcą utrzymać kursowanie pociągów z parowozami. Przewoźnik ogłosił przetarg na świadczenie takiej usługi, przy czym faworyt jest oczywisty – Parowozownia Wolsztyn.

Dla formalności podajmy jednak, że przedmiotem zamówienia jest usługa trakcyjna obejmująca pracę lokomotywy parowej z drużyną trakcyjną ze składem wagonowym składającym się z 2 wagonów pasażerskich.

Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, zobowiązany będzie do:

a) prowadzenia składami pociągów pasażerskich zamawiającego, ujętych w rocznym rozkładzie jazdy udostępnianym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

b) wykonywania manewrów stacyjnych składów pociągów w okresie od dnia 18.1.2020 do 28.11.2020 r.;

c) wykonywania czynności mających na celu przygotowanie pojazdów Wykonawcy do realizacji rozkładu jazdy, w tym ogrzewania składów wagonów w okresie od dnia 18.1.2020 do 30.4.2020 oraz 1.9.2020 do 28.11.2020 r. na polecenie kierownika pociągu Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do technicznego przygotowania składów pociągów do drogi, a także bieżącego przygotowywania drużyn trakcyjnych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wykonywania prac związanych z postojem składów pociągów na stacjach pośrednich;

e) odstawiania pojazdów Wykonawcy na tory postojowe.

Wykonawca zobowiąże się realizować przedmiot umowy, wyłącznie przy pomocy maszynistów posiadających imienne zaświadczenie z odbytego szkolenia z zakresu budowy i obsługi pojazdów Wykonawcy. Zobowiązany będzie także realizować przedmiot umowy z wykorzystaniem swoich pojazdów, dostosowanych konstrukcyjnie do jazdy z prędkością co najmniej 100 km/h.

Wymagana jest zdolność techniczna do realizacji zadania. I tak:

Wykonawca spełni warunek w zakresie potencjału technicznego, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia publicznego:

— co najmniej dwoma lokomotywami parowymi, które posiadają: wydane przez UTK świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, ważne świadectwo sprawności technicznej, o prędkości maksymalnej co najmniej 100 km/h,

— co najmniej dwoma wagonami pasażerskimi z ogrzewaniem parowym lub indywidualnym, o prędkości minimum 100 km/h.

Wykonawca spełni warunek w zakresie potencjału osobowego, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego:

— co najmniej pięć osób posiadających aktualne uprawnienia do samodzielnego kierowania lokomotywą parową wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (licencja i świadectwo maszynisty).

Oferty można składać do 10 grudnia 2019 roku.

6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w okresie od dnia 18.1.2020 roku do dnia 28.11.2020 r.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Wielkopolskie
Wielkopolska
parowóz
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.