TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Grudziądz z przetargiem na cztery nowe tramwaje i dźwig
InfoTram.pl - Opublikowano: 13.11.2019 11:15:46
Grudziądz z przetargiem na cztery nowe tramwaje i dźwig

Gmina – miasto Grudziądz ogłosiła przetarg na dostawę czterech tramwajów wraz z dostawą dźwigu tramwajowego.

Gmina – miasto Grudziądz ogłosiła przetarg na dostawę czterech tramwajów wraz z dostawą dźwigu tramwajowego.

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Dostawa 4 fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych, jednokierunkowych, niskopodłogowych albo częściowo niskopodłogowych, fabrycznie nowych z przeznaczeniem dla komunikacji miejskiej gminy – miasto Grudziądz. Całkowita pojemność tramwaju musi wynosić co najmniej 175 osób. Miejsc do siedzenia powinno być minimum 30 szt.

2) Dostawa dźwigu tramwajowego do wkolejania tramwajów (żurawia samochodowego, dla potrzeb ratownictwa technicznego), fabrycznie nowego z przeznaczeniem dla komunikacji miejskiej gminy – miasto Grudziądz.

Wymagane jest doświadczenie. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę 3 tramwajów wieloczłonowych jednokierunkowych, niskopodłogowych albo częściowo niskopodłogowych.

Oferty można składać do 17 grudnia 2019 roku.

Na dostawę tramwajów będą 24 miesiące.

Kryteria wyboru to:

cena (60%),

termin dostawy pierwszego tramwaju (5%),

czas trwania gwarancji ogólnej (10%),

parametry techniczne (25%).

Ostatnie kryterium zawiera punktowanie za wózki (skrętne – 8 punktów, pozostałe – 0 punktów), udział niskiej podłogi (powyżej 20% – 8 punktów, pozostałe – 0 punktów), system zabezpieczający przed przytrzaśnięciem (fotokomórka wraz z układem rewersowania – 2 punkty, pozostałe rozwiązanie – 0 punktów), osie (klasyczne we wszystkich wózkach – 3 punkty, klasyczne tylko w wózkach napędowych, wózki toczne z osiami łamanymi lub bezosiowe – 0 punktów) oraz obręcze tramwajowe (możliwość założenia obręczy poprzez podgrzewanie indukcyjne albo poprzez załączony zestaw narzędzi – 4 punkty, pozostałe rozwiązania – 0 punktów).Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Grudziądz
przetarg