TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Goleniów szuka tańszych ofert na przesiadkowy węzeł
TransInfo.pl - Opublikowano: 29.03.2019 18:30:24
Goleniów szuka tańszych ofert na przesiadkowy węzeł

Goleniów z ponownym przetargiem na zintegrowany węzeł przesiadkowy.

Gmina Goleniów ogłosiła przetarg na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie.

Jest to kolejna próba znalezienia wykonawcy przez gminę. Poprzednim razem nie udało się, bowiem złożone (dwie) oferty znacząco przekroczyły niemały budżet zamawiającego, który wyniósł 40 000 000,00 PLN. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Węzeł ma powstać do dnia 30 czerwca 2021 r. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Obowiązki zwycięzcy

Zadaniem wykonawcy, który wygra przetarg będzie opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej projektu budowlanego, projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robot budowlanych.

Zagospodarowanie węzła

W ramach inwestycji planuje się zaprojektowanie i budowę nowego budynku dworca kolejowo – autobusowego zlokalizowanego w miejscu istniejącego. Nowy budynek dworca zaplanowano jako jednokondygnacyjny. Główne wejście na teren zintegrowanego węzła przesiadkowego odbywać się będzie w części zachodniej, przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Dworcowej, Pułaskiego i Konstytucji 3 Maja. Zadaszenie projektowanego dworca będzie swoim zasięgiem obejmowało perony autobusowe zlokalizowane po północnej stronie budynku. W północnej części terenu inwestycji znajdować się będą przystanki dla autobusów, busów i komunikacji miejskiej oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych. W części południowo-zachodniej terenu stoi budynek techniczny, który zostanie przebudowany i dostosowany do nowej funkcji użytkowej, po przebudowie będzie pełnił funkcję garażowo – magazynową.

Dodatkowo znajdować się tam będą miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Na terenie po zachodniej stronie torów kolejowych zostaną wybudowane parkingi dla samochodów osobowych. W związku z planowaną zmianą w sposobie zagospodarowania terenu konieczna będzie wycinka kolidującej zieleni. Dotyczy to obszaru w centralnej części inwestycji - terenu pomiędzy budynkiem dworca, a budynkiem garażowo – magazynowym – w miejscu lokalizacji parkingów dla samochodów osobowych. Projekt oraz realizacja obiektu dworca ma uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. Węzeł przesiadkowy ma być przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier infrastrukturalnych, w tym m.in. zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych wydzielonych dla osób z niepełnosprawnością oraz wprowadzenie odpowiednich sanitariatów. Uzupełnieniem zagospodarowania terenu zintegrowanego węzła przesiadkowego, będą elementy małej architektury, w postaci: murów oporowych, schodów terenowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, poręczy i balustrad, wiaty przystankowej komunikacji miejskiej, elementów identyfikacji wizualnej, minimum 2 stacji szybkiego ładowania pojazdów osobowych.

Nowy układ

Przy nowym węźle przesiadkowym zmieni się układ komunikacyjny. Od strony zachodniej przeprowadzone będą następujące prace:

- przebudowa 3 zjazdów z ulic: Pułaskiego i Dworcowej,

- budowa parkingów dla samochodów osobowych (planuje się budowę 102 miejsc parkingowych oraz 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych),

- budowa zatok dla pojazdów taxi i zatrzymania na zasadzie "Kiss & Ride" (wzdłuż zachodniej ściany dworca projektuje się 4 miejsca czasowego postoju, tzw. "Kiss & Ride" oraz 3 miejsca dla taksówek, wzdłuż ulicy Dworcowej 5 miejsc postojowych dla taksówek),

- przebudowa pętli autobusowej na jezdnię manewrową o zmiennych szerokościach wraz z połączeniem z rampą przy torowisku kolejowym oraz przebudowa pętli autobusowej na szacunkową ilość 15 stanowisk,

- budowa dojść do budynku dworca,

- budowa ścieżki rowerowej o szerokości 2 m.

Z kolei od strony wschodniej planowana jest:

- budowa parkingów dla samochodów osobowych (budowa 129 miejsc parkingowych i 4 miejsc dla osób niepełnosprawnych),

- budowa jezdni manewrowych o szerokości 6 m,

- budowa dojść do budynku dworca.

Warunki przetargu

Otwarcie ofert zostało zaplanowane na dzień 29 kwietnia. Zamawiający przewiduje dwa kryteria oceny ofert: cenę (60%), dodatkowe doświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (20%), dodatkowe doświadczenie kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej (20%).
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
węzeł
Goleniów
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.