TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

GAiT chcą wykonać naprawy główne pięciu Swingów
InfoTram.pl - Opublikowano: 12.04.2019 10:48:36
GAiT chcą wykonać naprawy główne pięciu Swingów

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy głównej 5 szt. tramwajów typu 120NaG o największym przebiegu.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy głównej 5 szt. tramwajów typu 120NaG o największym przebiegu.

Naprawa dotyczy elementów i urządzeń:

1) dachu,

2) podwozia,

3) wózków,

4) wnętrza przedziału pasażerskiego,

5) kabiny motorniczego,

6) nadwozia w części zewnętrznej.

Oferty można składać do 15 maja 2019 roku. Prace powinny zostać zrealizowane w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 roku. Kryteria oceny ofert to:

Gwarancja na tramwaj typu 120NaG w zakresie wykonanej naprawy głównej- 5 pkt

Gwarancja na blachy poszycia zewnętrznego oraz na perforację korozyjną i powłok lakierniczych w zakresie wykonanej naprawy głównej tramwaju typu 120NaG - 5 pkt

Sumaryczna liczba dni wyłączenia tramwaju typu 120NaG z ruchu na potrzeby realizacji naprawy głównej - 30 pkt

Cena - 60 pkt.

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) naprawy główne co najmniej 2 sztuk tramwajów niskopodłogowych typu Swing wyprodukowanych przez PESA Bydgoszcz SA,

lub:

2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania):

a) naprawy co najmniej 2 szt. zespołów napędowych w tramwaju typu 120NaG, o wartości netto minimum 80 000,00 PLN,

b) naprawy co najmniej 5 szt. urządzeń hydraulicznych układu hamulcowego w tramwaju typu 120NaG, takich jak agregat hydrauliczny i zacisk hamulcowy, o wartości netto minimum 40 000,00 PLN,

c) naprawy co najmniej 2 szt. urządzeń klimatyzacyjnych w tramwaju typu 120NaG, o wartości netto minimum 40 000,00 PLN,

d) naprawy powypadkowe co najmniej 2 szt. tramwajów niskopodłogowych typu Swing wyprodukowanych przez PESA Bydgoszcz SA, o wartości netto minimum 1 000 000,00 PLN,

Powyższe warunki a), b), c), d) muszą być spełnione łącznie.

Faworyt wydaje się być tylko jeden.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
GAiT
PESA
Swing