TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Deloitte przeanalizuje Zintegrowaną Kartę Miejską w Warszawie
TransInfo.pl - Opublikowano: 08.04.2019 12:30:51
Deloitte przeanalizuje Zintegrowaną Kartę Miejską w Warszawie

Zintegrowana Karta Miejska w Warszawie jest w fazie przedwdrożeniowej. Czas na jej analizę.

ZTM Warszawa wie już kto przeprowadzi analizę przedwdrożeniową w zakresie Zintegrowanej Karty Miejskiej (ZKM) w Zarządzie Transportu Miejskiego (ZTM) i pozostałych jednostkach UM.

Wybór padł na Deloitte Sp. z o.o. Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, gdzie oprócz Deloitte ofertę złożyło jeszcze konsorcjum: Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i Softtutor Consulting Sp. z o.o. Sp.k.

Co ciekawe, najkorzystniejsza oferta (Deloitte) nie była najtańsza. Cena tego oferenta wyniosła 2 066 400,00 PLN, a oferta jego konkurentów opiewała na kwotę 1 814 250,00 PLN. Przy wyborze najlepszego podmiotu zadecydowały kryteria pozacenowe, gdzie Deloitte okazał się zdecydowanie lepszy. Ostateczny wynik to 84,36 pkt dla Deloitte i 64,83 pkt dla konsorcjum. W konsekwencji w dniu 25 marca doszło do podpisania umowy ze zwycięską firmą.

Cele analizy

Przedmiot zamówienia ma na celu:

- określenie wymagań i uwarunkowań dotyczących wdrożenia ZKM wynikających ze strategii ZTM, oczekiwań pozostałych jednostek UM, rozwoju technologii informatycznych związanych z postępująca cyfryzacją, uwarunkowań prawnych, oraz potrzeb i oczekiwań pozostałych interesariuszy,

- wstępne określenie zakresu zmian modelu korporacyjnego ZTM, określenie zmian głównych procesów biznesowych w ZTM i przygotowanie zaleceń dla pozostałych jednostek UM planujących wykorzystanie ZKM,

- opracowanie założeń do nowego modelu operacyjnego ZTM i architektury IT w tym obsługi nowych kanałów dystrybucji, systemów pobierania opłat i kanałów obsługi klientów,

- przygotowanie wytycznych do wdrożenia zmian organizacyjnych w ZTM i zaleceń dla pozostałych jednostek UM związanych z wdrożeniem ZKM,

- określenie wymagań i optymalnego sposobu budowy systemu oraz procesu jego wdrażania,

- rekomendacja technologii wykorzystywanych w systemie autoryzacji pasażerów/mieszkańców, pobierania i rozliczania opłat,

- przygotowanie zaleceń dotyczących ulokowania i integracji systemu ZKM w architekturze rozwiązań IT UM,

- dostarczenie niezbędnych dokumentów i informacji do prawidłowego wyboru i wdrożenia systemu spełniającego w największym stopniu wymagania ZTM i potrzeby pozostałych jednostek UM oraz wspierającego nowy model biznesowy. Przygotowanie kompletnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór i wdrożenie systemu ZKM,

- opracowanie założeń dotyczących eksploatacji systemu ZKM,

- określenie potrzeb pasażerów i mieszkańców i przygotowanie planu komunikacji dotyczących projektu ZKM i jego promocji,

- wstępna analiza możliwości pozyskania finansowania UE,

- określenie optymalnego modelu finansowania przedsięwzięcia.

Etapy zamówienia

Zamówienie ma być realizowane w pięciu etapach z czego etap piąty ma stanowić zamówienie uzupełniające. Czynności jakie Delloite przeprowadzi w ramach każdego etapu przedstawiają się następująco:

- Etap I - diagnoza środowiska biznesowego i wykorzystywanych rozwiązań IT w obszarach objętych wdrożeniem ZKM (w tym: analiza możliwości pozyskania finansowania UE w ramach dostępnych programów dla realizacji przedsięwzięcia),

- Etap II - opracowanie koncepcji i założeń ZKM (w tym: opracowanie nowego modelu biznesowego ZKM),

- Etap III - opracowanie założeń dotyczących wdrożenia i eksploatacji ZKM (w tym: przygotowanie "Business Case" określającego koszty i korzyści z wdrożenia nowego rozwiązania na podstawie porównania "stanu jest" ze "stanem będzie" wraz ze wskazaniem pozostałych korzyści jakościowych oraz uwzględnieniem kosztów wyjścia z obecnych rozwiązań systemu pobierania opłat),

- Etap IV - przygotowanie postępowania przetargowego na wybór dostawcy systemu (w tym: przygotowanie SIWZ),

- Etap V - wsparcie podczas postepowania przetargowego (realizowany jako zamówienie uzupełniające).


Etapy od 1 do 4 mają być zrealizowane w ciągu 5 miesięcy.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
analiza
Warszawa
ZTM Warszawa
Deloitte
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.