TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Czy łatwiej kupimy bilety na połączenia międzynarodowe?
InfoRail.pl - Opublikowano: 07.02.2020 14:15:56
Czy łatwiej kupimy bilety na połączenia międzynarodowe?

Czy PKP Intercity ma zamiar ułatwić zakup biletów na połączenia międzynarodowe, zwłaszcza przez Internet? – takie pytanie zadał poseł Krzysztof Śmiszek Ministrowi Infrastruktury.

Czy PKP Intercity ma zamiar ułatwić zakup biletów na połączenia międzynarodowe, zwłaszcza przez Internet? – takie pytanie zadał poseł Krzysztof Śmiszek Ministrowi Infrastruktury.

W odpowiedzi wiceminister Andrzej Bittel podał, że na podstawie regulacji prawnych w zakresie systemu sprzedaży biletów, w tym Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, pasażer może nabyć bilet na pociąg, np. międzynarodowy, przy wykorzystaniu co najmniej jednej z możliwych form dystrybucji:

- w kasach biletowych lub w automatach biletowych,

- za pośrednictwem telefonu, Internetu lub jakiejkolwiek innych, powszechnie dostępnych technologii informacyjnych,

- w pociągu.

W związku z tym, przewoźnik kolejowy nie jest zobligowany prawnie do dystrybucji biletów w Internecie czy też za pomocą innych kanałów elektronicznych, jeżeli przykładowo zapewniona jest sprzedaż biletów w kasach biletowych lub w pociągu. Aktualnie, PKP Intercity spełniają wymogi określone w rozporządzeniu 1371/2007 poprzez zapewnienie sprzedaży biletów w ramach co najmniej jednej z ww. form dystrybucji.

Jednakże, minister właściwy do spraw transportu, jako Zamawiający przewozy międzynarodowe w ramach umowy o świadczenie usług publicznych wymaga od PKP Intercity stosowania zdywersyfikowanych kanałów dystrybucji biletów obejmujących kanały bezpośrednie i kanały elektroniczne. Zgodnie z ww. umową struktura kanałów dystrybucji i dostępności ofert w poszczególnych kanałach ma być dostosowana do zapotrzebowania rynkowego oraz rozwoju elektronicznych form sprzedaży, z uwzględnieniem sytuacji finansowej, organizacyjnej i technicznej PKP Intercity.

Wiceminister Bittel podał, że przewoźnik prowadzi konsekwentnie prace nad rozwojem systemu internetowej sprzedaży biletów. Przykładowo w 2019 r. wprowadzono możliwość zakupu biletu powrotnego w ramach jednej transakcji oraz graficzną rezerwację miejsc (dla części pociągów), udostępniono internetową sprzedaż biletów (w obu kierunkach) na pociągi relacji Przemyśl – Berlin oraz (Berlin) – Rzepin – Wiedeń. Uzupełnienie sprzedaży internetowej o kolejne pociągi międzynarodowe jest jednym z głównych priorytetów przewoźnika na 2020 r.

Bittel podkreślił, że internetowa sprzedaż biletów w komunikacji międzynarodowej jest dużym przedsięwzięciem technicznym dla każdego przewoźnika głównie ze względu na kwestie dotyczące ustalania cen biletów międzynarodowych. Opłata za bilet w komunikacji międzynarodowej jest bowiem sumą opłat częściowych za przejazd po terytorium każdego państwa. Każdy przewoźnik przekazuje pozostałym przewoźnikom wysokość opłat jakie będą mu należne za przejazd po jego terytorium. Oprócz powyższych "ogólnych" zasad przewozu międzynarodowego, przewoźnicy kolejowi mogą w ramach swojej własnej polityki handlowej zawierać porozumienia dwu- lub wielostronne, na podstawie których przejazd pomiędzy ich krajami będzie objęty taryfą specjalną. W związku z tym, wdrożenie sprzedaży internetowego na pozostałe pociągi w komunikacji międzynarodowej wymaga implementacji nowego modułu sprzedażowego i opracowania nowej ścieżki zakupowej. Brane są wówczas pod uwagę wewnętrzne uwarunkowania taryfowe, prawne, techniczne i rozliczeniowe poszczególnych państw uczestniczących w uruchomieniu pociągu międzynarodowego.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
bilet
Unia Europejska
Andrzej Bittel
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.