TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Cztery pytania o nowy tabor w Przewozach Regionalnych. Zero odpowiedzi
InfoRail.pl - Opublikowano: 07.05.2019 08:34:05
Cztery pytania o nowy tabor w Przewozach Regionalnych. Zero odpowiedzi

Cztery pytania o nowy tabor dla Przewozów Regionalnych zadał prezesowi Rady Ministrów poseł Jacek Protas.

Cztery pytania o nowy tabor dla Przewozów Regionalnych zadał prezesowi Rady Ministrów poseł Jacek Protas.

Niestety nie uzyskał konkretnej odpowiedzi w zasadzie na żadne z nich. Trudno bowiem oprzeć się wrażeniu, że przewoźnik sam nie wie, jakie inwestycje taborowe chce przeprowadzić.

W interpelacji poseł napisał, że dzięki zaangażowaniu olbrzymich środków unijnych w poprzedniej i obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej stan linii kolejowych ulega stałej poprawie. Wpływa to na większą atrakcyjności transportu kolejowego, zarówno w zakresie przewozów pasażerskich, jak również towarowych. Kolejnym istotnym czynnikiem jest konieczność zadbania o lepszy stan taboru kolejowego spółek przewozowych.

Szczególnie oczekiwana społecznie jest poprawa jakości usług na poziomie pasażerskich przewozów regionalnych lub międzywojewódzkich. W większości regionów usługi w tym zakresie świadczy spółka Przewozy Regionalne, której większościowym udziałowcem jest Agencja Rozwoju Przemysłu. I zadał pytania:

1. Jakie są założenia programu odnowy taboru spółki Przewozy Regionalne na najbliższe lata?

2. Jaka będzie skala zakupów nowych pojazdów?

3. Czy spółka kontynuować będzie proces modernizacji starego taboru?

4. Czy rząd zamierza w przyszłości powołać specjalną spółkę taborową ( tzw. pool taborowy) z myślą o unowocześnianiu taboru spółki Przewozy Regionalne oraz innych spółek kolejowych będących własnością samorządów województw?

Poseł zwrócił też uwagę, że nowocześniejszy tabor wpłynie z pewnością na lepsze wskaźniki ekonomiczne spółek kolejowych oraz wzrost potoku pasażerów, a także dostępności komunikacyjnej regionów. W przypadku tras międzyregionalnych ważny wydaje się także aspekt wzrostu konkurencyjności połączeń świadczonych przez spółkę Przewozy Regionalne wobec spółki PKP Intercity.

W odpowiedzi sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Schreiber, powołując się zapewne na informacje przekazane przez samego przewoźnika stwierdził, iż Zarząd Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. od kwietnia 2017 r., zgodnie z Planem Restrukturyzacji Spółki, prowadzi szereg działań, w tym mających na celu modernizację posiadanego taboru kolejowego lub zakup nowych pojazdów. Aktualnie ta Spółka dysponuje taborem w 1/3 nowym lub zmodernizowanym. W najbliższych latach jest planowana kontynuacja procesu wymiany taboru, jak również pozyskanie pojazdów hybrydowych, mogących korzystać z dwóch źródeł energii: elektrycznej oraz spalinowej.

Ponadto zarząd spółki poinformował, że pozytywne zamknięcie procedury kontrolnej przez Komisję Europejską co do oceny prawidłowości przyznanej w 2015 r. pomocy publicznej umożliwi "Przewozom Regionalnym" sp. z o.o. staranie się o pozyskanie środków zewnętrznych, w tym z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, co również będzie miało korzystny wpływ na tempo unowocześniania taboru kolejowego. Czyli zero konkretów.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
tabor
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.