TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Collect Consulting przeanalizuje trójmiejską komunikację
TransInfo.pl - Opublikowano: 10.09.2019 17:03:32
Collect Consulting przeanalizuje trójmiejską komunikację

Kolejny krok do ujednolicenia taryfy w Trójmieście - analiza marketingowa.

Powstanie analiza marketingowa w oparciu o dane i informacje pozyskane od pasażerów transportu publicznego w miastach położonych na terenie województwa pomorskiego – w metropolii trójmiejskiej oraz na jej obrzeżach, a także w oparciu o istniejące opracowania.

Taką analizę przygotuje Collect Consulting S. A. na zlecenie InnoBaltica Sp. z o. o., czyli firmy, dla której najważniejszym aktualnie projektem jest wprowadzenie na terenie całego województwa pomorskiego ujednoliconego systemu płatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej, a także przejrzystego systemu informacji pasażerskiej.

Badania, spotkania, wyniki

Wykonawca zrealizuje zamówienie w trzech etapach:

- etap I – obejmuje on przygotowanie badań z niezbędnymi uzgodnieniami. Firma ma obowiązek dostarczyć projekt harmonogramu oraz lokalizacji realizacji spotkań i badań, scenariuszy poszczególnych wydarzeń, a także modelu ankiety w wersjach dla określonych grup wiekowych,

- etap II – to przeprowadzenie 10 spotkań edukacyjnych z modułem badań ankietowych z mieszkańcami, a następnie dostarczenie zamawiającemu dokumentacji fotograficznej (10-20 zdjęć) każdego z 10 pierwszych zrealizowanych spotkań oraz wypełnionych ankiet i protokołów z 10 zrealizowanych spotkań,

- etap III – wykonanie badań oraz opracowanie wyników badań. Etap ten ma polegać na przeprowadzeniu kolejnych 10 spotkań edukacyjnych z modułem badań ankietowych z mieszkańcami, sporządzenie analizy marketingowej w oparciu o wszystkie zabrane dane, a następnie dostarczenie zamawiającemu dokumentacji fotograficznej (10-20 zdjęć) oraz wypełnionych ankiet i protokołów ze zrealizowanych 10 kolejnych spotkań.

Cele projektu

Celem projektu jest pozyskanie informacji od mieszkańców Pomorza - pasażerów i potencjalnych pasażerów transportu publicznego, a następnie stworzenie analizy marketingowej na potrzeby opracowania zestawu produktów w ramach Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM to system, który pozwoli pasażerom na zaplanowanie podróży oraz zapłacenie za nią w jednym miejscu) z uwzględnieniem profili pasażerów i ich zachowań oraz oczekiwań komunikacyjnych. Równoległym celem jest dostarczenie mieszkańcom miast Pomorza informacji na temat zrównoważonych metod transportu publicznego oraz wpływu zachowań komunikacyjnych na środowisko naturalne. Główną drogą do osiągnięcia celu jest dotarcie do mieszkańców, samorządowców oraz społeczników działających w obrębie miejscowości położonych w obszarach bezpośrednio lub pośrednio przy trasach głównych osi kolejowych w województwie pomorskim.

Zorganizowanie różnego typu spotkań ma posłużyć do pozyskania informacji na temat sposobów korzystania z transportu publicznego, potrzeb Pomorzan w tym zakresie, ale równocześnie do przekazania informacji na temat planowanego działania, jakim jest realizacja projektu pod nazwą "Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM)" w nowoczesnych formach komunikacji.

Badanie powinno odpowiedzieć zespołowi na pytania: jakie są oczekiwania pasażerów transportu publicznego, na jakie rozwiązania są oni gotowi, jakie problemy z komunikacją publiczną można rozwiązać przy okazji projektowania nowego systemu poboru opłat itp. Bardzo ważnym rezultatem przeprowadzonych badań powinno być przedstawienie, jakie funkcjonalności mogą spotkać się ze społecznym oporem lub brakiem akceptacji oraz zidentyfikowanie, jakie są tego przyczyny.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
badania
pasażer
Trójmiasto
  • Paul Konklewski – 11.09.2019

    Pierwsze to chyba byłoby najlepiej tabor wymienić, a potem bawić się w integrację biletów

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !