TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Autobusowa wystawa na wrocławskim dworcu
InfoBus.pl - Opublikowano: 22.03.2019 11:00:25
Autobusowa wystawa na wrocławskim dworcu

21 marca ruszyła wystawa na temat historii wrocławskiego PKS-u. Była to też okazja do pożegnania dotychczasowego prezesa Polbusu - Krzysztofa Balawejdera - w aktualnej roli. Dzisiaj mija termin składania ofert na nowego sternika spółki

21 marca ruszyła wystawa na temat historii wrocławskiego PKS-u. Była to też okazja do pożegnania dotychczasowego prezesa Polbusu - Krzysztofa Balawejdera - w aktualnej roli. Dzisiaj mija termin składania ofert na nowego sternika spółki 

W czwartek - 21 marca - prezes Polbus-PKS, Krzysztof Balawejder otworzył wystawę na temat historii wrocławskiego PKS-u. Wystawa składa się z pamiątek, fotografii i wspomnień z prywatnych zbiorów seniorów firmy. Otwierając wystawę Prezes powiedział:

-"Wystawa to opowieść o ludziach, bo to jest siłą naszej firmy. Budynki, tabor i urządzenia się zmieniają, widać to na tej wystawie. A ludzie często przez dziesięciolecia są podstawą firmy".

Seniorzy wspominają

Obecni na otwarciu byli również przedstawiciele seniorów - m.in. pani Genowefa Stempska oraz pani Danuta Len. Pani Genowefa, która przez wiele lat aż do 2008 r. była dyspozytorem ruchu, podzieliła się swoimi wspomnieniami:

-"Praca w PKS-ie to przede wszystkim miłe wspomnienia oraz przyjaźnie, które podtrzymujemy do tej pory". "Cieszę się, że udało się przygotować wystawę na Dworcu. Mam nadzieję, że przybliży ona podróżnym historię naszej firmy, w której pracuję od tak dawna", mówi pani Danuta Len.

Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających i podróżnych w holu Dworca Wrocław przy ul. Suchej 1 przez 3 tygodnie do 10 kwietnia 2019 r.

Nowy sternik

Przypomnijmy, że dzisiaj - 22 marca - o godzinie 15.00 mija termin składania zgłoszeń na stanowisko prezesa zarządu Polbus PKS. Potencjalny kandydat powinien spełniać łącznie poniższe warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) dysponować aktualnym zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

e) wykazać w oświadczeniu brak wszczętych i toczących się wobec niego postępowań karnych lub karno-skarbowych,

f) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

g) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

h) posiadać wiedzę w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

i) posiadać doświadczenie w zarządzaniu lub współzarządzaniu spółką kapitałową

Potem kandydatów czeka rozmowa kwalifikacyjna, która zostanie przeprowadzone 29 marca, a potem my dowiemy się kto wygrał.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
akcja
PKS Polbus
dworzec
Wrocław
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.