TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

11 nowelizacja ustawy o PTZ, czyli nic nowego
TransInfo.pl - Opublikowano: 27.03.2019 16:30:38
11 nowelizacja ustawy o PTZ, czyli nic nowego

Światło dziennie ujrzał najnowszy, już jedenasty, datowany na 22 marca 2019 r. Wprowadzono w nim przede wszystkim zmiany redakcyjne oraz jedynie kilka zmian merytorycznych.

Światło dziennie ujrzał najnowszy, już jedenasty, datowany na 22 marca 2019 r. Wprowadzono w nim przede wszystkim zmiany redakcyjne oraz jedynie kilka zmian merytorycznych.

O pomoc w "rozpracowaniu" najnowszego dokumentu poprosiliśmy Marcina Gromadzkiego z firmy Public Transport Consulting. Oto najważniejsze zmiany:

  • W bieżącym projekcie całkowicie zniknął nowy art. 5a, w którym określano minimalny zakres połączeń publicznego transportu zbiorowego (w stosunku do projektu dziewiątego, w którym ten artykuł był mocno rozbudowany, w projekcie dziesiątym wprowadzono jego znaczne ograniczenie – usunięto 2/3 punktów). Obecny projekt nie obliguje więc już samorządów do niczego w tym zakresie.

  • W art. 12 ust. 1 pkt 2, dotyczącym treści planu transportowego, w części dotyczącej transportu drogowego, przy określaniu modelu organizacji przewozów (lit. b) i standardu dostępności komunikacyjnej w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie przebiegu linii i minimalnego odstępu czasowego pomiędzy poszczególnymi kursami (lit. c), wykreślono sformułowania "lub sieci komunikacyjnej", co oznacza, że konieczne będzie odniesienie się osobno do każdej z linii, a także dopisano w lit. c "minimalną liczbę kursów" – ułatwiającą opis standardu na liniach, na których zdefiniowanie częstotliwości – z uwagi na mocno ograniczoną ofertę – nastręczałoby trudności. Analogiczne wyłączenie "sieci komunikacyjnej" i pozostawienie jedynie "linii komunikacyjnej", jako np. przedmiotu umowy przewozowej w transporcie drogowym, wprowadzono też w innych miejscach projektu.

  • W art. 12 ust. 6 zmniejszono z 70 do 60% minimalny udział procentowy kursów w ramach linii komunikacyjnych przeznaczonych do obsługi przewozów o charakterze użyteczności publicznej z wyłączeniem komunikacji miejskiej w liczbie wszystkich kursów realizowanych na obszarze właściwości organizatora w art. 7 ust. 1 (czyli gminy). W uzasadnieniu nie odniesiono się w żaden sposób do tej zmiany.

  • W treść art. 24. dopisano nowy ust. 2, zgodnie z którym w transporcie drogowym umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, może dotyczyć wyłącznie jednej linii komunikacyjnej ujętej w planie transportowym obowiązującym na obszarze właściwości danego organizatora.

Umowa na jedną linię 

-"Brak wyłączenia w/w/ zapisu dla komunikacji miejskiej spowoduje sprzeczną z praktyką niemal wszystkich organizatorów sytuację, w której osobno będzie musiała zostać zakontraktowana każda linia – bardzo mocno to ogranicza racjonalność i swobodę zarządzania ofertą przewozową. Jeżeli taki zapis utrzyma się, to bardzo mocno zbiurokratyzuje (i utrudni) funkcjonowanie organizatorów przewozów również innych niż komunikacji miejskiej tłumaczy Marcin Gromadzki. - Z treści uzasadnienia można dowiedzieć się, że: "ograniczenie w transporcie drogowym liczby linii komunikacyjnych, na które mogą być zawierane umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma na celu przeciwdziałanie monopolizacji rynku w tym okresie i zapewni możliwości obsługi linii komunikacyjnych przez jak największą liczbę operatorów".

Innych ważniejszych zmian merytorycznych projekt nie zawiera – zachowuje przy tym nadal co najmniej "mobilizujące" terminy, np. na opracowanie i przyjęcie uchwałą przez samorządy szczebli od gminnego do związku powiatowo-gminnego "potrzeb komunikacyjnych" – do dnia 30 czerwca 2019 r. Z kolei województwa samorządowe projekt zobowiązuje w terminie do 30 czerwca 2020 r. nie do opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego ze zmodyfikowaną treścią (jak to było w projekcie dziesiątym), ale do jego uchwalenia.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ustawa
ptz
PTC
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.